Zapri

Novice


Arhiv: Posvet - Vi sprašujete, mi odgovarjamo, Dravograd, 3. marec 2010 ob 12. uri

V okviru projekta »Vi sprašujete, mi odgovarjamo« organiziramo s Pravno službo Gospodarske zbornice Slovenije predstavitev aktualne tematike:

  • Pravne posledice insolventnosti -  bo predstavil Marko Djinović, samostojni pravni svetovalec
  • Mednarodna prodaja in nakup blaga v praksi – odgovore v zvezi s to tematiko bosta podala Marko Djinović  in Peter Rižnik, strokovnjaka za gospodarsko pogodbeno in mednarodno gospodarsko pravo

Posvet bo v sredo, 3. marca 2010 ob 12.00 uri v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47 v Dravogradu.

V času finančne in gospodarske krize se številni poslovni subjekti soočajo s težavami na področju likvidnosti in kapitalske ustreznosti. Zaradi omenjenih težav se poslovni subjekti v končni fazi utegnejo znajti tudi v postopkih zaradi insolventnosti, bodisi kot upniki bodisi kot dolžniki. V obeh primerih je potrebno hitro in učinkovito ukrepanje poslovodnih organov ter organov nadzora, pri čemer je bistvenega pomena poznavanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje s področja finančnega poslovanja ter insolvenčnih postopkov. 

Na predstavitvi »Pravne posledice insolventnosti« bomo zato odgovorili na naslednja aktualna vprašanja:

1. Katere so temeljne obveznosti in odgovornosti organov vodenja in nadzora na področju finančnega poslovanja?
2. Kdaj poslovni subjekt postane insolventen in kako veljavna zakonodaja opredeljuje insolventnost?
3. Katere so dodatne obveznosti organov vodenja in nadzora po nastanku insolventnosti?
4. Kateri so postopki zaradi insolventnosti?
5. Katere so temeljne značilnosti postopka prisilne poravnave z vidika upnikov in dolžnika?
6. Katere so temeljne značilnosti postopka stečaja nad pravno osebo z vidika upnikov in dolžnika?
7. Ali je veljavna insolvenčna zakonodaja ustrezna glede na trenutne razmere v gospodarstvu?

Na predstavitvi »Mednarodna prodaja in nakup blaga« bomo zato poskušali odgovoriti na naslednja, za prakso aktualna vprašanja:

1. Kdaj se uporabi Konvencija? V katerih primerih je njena uporaba izključena?
2. Kdaj se šteje, da je prodajna pogodba med strankama sklenjena? Kdaj ponudba zavezuje? Kakšne so posledice sprejema ponudbe?
3. Katere so temeljne pravice in obveznosti strank prodajne pogodbe, kadar imata stranki sedeža v različnih državah?
4. Kaj storiti v primeru kršitve pogodbe?
5. Kdaj in kako lahko stranka zahteva izpolnitev pogodbe in odškodnino?
6. Kje se nahajajo skrite pasti v mednarodni prodaji?

Skokovita globalizacija in internacionalizacija trgovanja gresta z roko v roki. Pravna podlaga za presojo pravic in obveznosti pri mednarodni prodaji blaga je v večini primerov Konvencija Združenih narodov o Mednarodni prodaji blaga.  Konvencija se namreč uporabi praviloma vselej, ko pogodbo o mednarodni prodaji blaga skleneta stranki iz različnih držav njenih članic. Teh je doslej že 74, med njimi pa so vse pomembne zunanjetrgovinske partnerke Slovenije. Z vidika slovenskega prodajalca oziroma kupca blaga to pomeni, da lahko računa z enotno pravno ureditvijo mednarodne prodaje blaga praktično na vseh tujih trgih, na katerih nastopa. Zaradi tega je natančno poznavanje vsebine Konvencije zanj nujnost.

KOTIZACIJA:

člani GZS:  brezplačno, ostali: 28,00 € + DDV

Kotizacija zajema udeležbo na predstavitvi, nakazila na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3010 + vaša matična številka.

Dodatne informacije:
Tatjana Kupnik
tel. 02 87 23 252
e-pošta: tatjana.kupnik@gzs.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.