Zapri

Novice


Arhiv: NOVOSTI NA PODROČJU OBVLADOVANJA OKOLJA - emisije in odpadki iz naprav in obratov, Dravograd, 8.12.2015

V sodelovanju s Službo za varstvo okolja GZS vas vabimo na strokovni seminar, ki bo 

v torek, 8. decembra 2015 od 10.00 do 14.00 ure 
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47 v Dravogradu.

 Seznanili se boste z novostmi okoljske zakonodaje, pomembne za gospodarstvo. Ključne spremembe, uveljavljene v letošnjem letu so s področja odpadkov in emisij iz proizvodnih virov. Maja je bila sprejeta prenovljena uredba o odpadkih (Ur. list RS, št. 37/15 in 69/15), sredi poletja pa nova uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Ur.list RS, št. 55/15), katere rešitve bodo posredno vplivale tudi na pristope pri urejanju drugih tokov odpadkov, za katere velja razširjena odgovornost proizvajalca. 

Ena ključnih uredb za gospodarstvo je uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS št. 57/2015). Prenovljena je začela veljati avgusta. Zavezancem prinaša nove zahteve in obveznosti, s poudarkom na varstvu tal in podzemne vode. Uredba razširja seznam dejavnosti in naprav, ki morajo pridobiti celovito okoljevarstveno dovoljenje. Na seznam dejavnosti in naprav so na novo vključena npr. predelava ali odstranjevanje odpadkov, vključno s skladiščenjem, čiščenje odpadnih voda, proizvodnja lesnih kompozitov, zaščita lesa in gozdno-lesnih proizvodov, predelava živalskih in rastlinskih surovin itd. Ob tem velja opozoriti, da zahteva za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja po uredbi IED velja tudi za tiste subjekte, ki OVD že imajo po drugih predpisih (okoljevarstveno dovoljenje za druge naprave – npr. odpadki).

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

osebam, ki so odgovorne za področje okolja in/ali ravnanje z odpadki, pooblaščencem za varstvo okolja oziroma vsem, ki bi želeli vedeti več o novostih okoljske zakonodaje.

VSEBINA SEMINARJA

Na seminarju se boste seznanili s ključnimi novostmi okoljske zakonodaje 2015, s poudarkom na:

ravnanju z odpadki

 • odpadki ali proizvodi – viri surovin,
 • kako vrednotimo odpadke in jim dodelimo številko odpadka,
 • pravila ravnanja in odgovornost za ravnanje z odpadki,
 • obveznosti povzročiteljev, zbiralcev in izvajalcev obdelave,
 • razširjena odgovornost proizvajalca na primeru odpadne električne in elektronske opreme, 

okoljevarstvenih dovoljenjih po uredbi IED

 • nove dejavnosti, ki morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po uredbi IED,
 • kaj je izhodiščno poročilo in kdo ga mora izdelati,
 • zaključki o BAT – kako vplivajo na pogoje v okoljevarstvenem dovoljenju,
 • vpliv lokacije na obseg dovoljenih emisij (NUV),


emisijah iz nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo

 • zahteve za upravljavce naprav, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline.

Na seminarju boste lahko izmenjali mnenja in se pogovorili o dilemah in vprašanjih, s katerimi se srečujete pri svojem delu na področju okolja.

 IZVAJALKI SEMINARJA:
 • Janja Leban, direktorica Službe za varstvo okolja GZS in
 • Antonija Božič Cerar, samostojna svetovalka v Službi za varstvo okolja GZS. 
KOTIZACIJA:
 • člani GZS Območne zbornice Koroška: 85,00 € + DDV na udeleženca, plačilo 103,70 €.
 • nečlani:  150,00 € + DDV na udeleženca,  plačilo 183,00 €.

 Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije  številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

PRIJAVE:

Prijave sprejemamo do 3.12.2015 do 15.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

Vabimo vas, da Izkoristite možnost izobraževanja v regiji in se nam pridružite!

Pripete datoteke

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.