Zapri

Novice


Arhiv: KO VAS OBIŠČE INŠPEKTOR DELA, Dravograd, 3. marec 2016

KO VAS OBIŠČE INŠPEKTOR DELA 

Veste, katere so najpogostejše kršitve in pomanjkljivosti delodajalcev na področju delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu? 

Če je vaš odgovor NE, potem je seminar, ki ga organiziramo 

v četrtek, 3. marca 2016 ob 10.00 uri
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47 v Dravogradu, pravi za vas. 

Prihod oziroma že sama možnost prihoda inšpektorja dela je za delodajalce, velike ali male, dokaj stresen. Pogosto se šele ob najavi njegovega obiska začnemo spraševati o tem, kaj vse nam delovnopravna zakonodaja nalaga in ali izpolnjujemo vse zahteve. Obisk lahko pomeni tudi finančno breme, saj bo inšpektor v primeru ugotovljenih nepravilnosti mandatno kaznoval delodajalca. 
Nedavno se je spremenila zakonodaja na kateri temelji inšpekcijski nadzor (Zakon o inšpekciji dela, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno) Poleg tega pa so se v praksi izkristalizirale tudi določene obveznosti delodajalcev, ki jih inšpektorji dela nadzirajo na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). 

VSEBINA SEMINARJA:

A.     Pravne podlage nadzora inšpektorja dela
B.     Novosti Zakona o inšpekciji dela in Zakona o inšpekcijskem nadzoru

1.       splošna načela inšpekcijskega nadzora
2.       položaj, pravice in dolžnosti inšpektorjev
3.       pooblastila inšpektorjev ob opravljanju inšpekcijskega nadzora
4.       kaj sme inšpektor pregledati, kdaj in kako sme vstopiti na zemljišče, v prostore zavezanca, katere
5.       kdaj se lahko inšpekcijski pregled opravi v nenavzočnosti delodajalca, lastnika in kako je z  vstopom v poslovne in druge prostore, ki ne pripadajo zavezancu
6.       postopek pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora, (kdo je lahko stranka v postopku)
7.       obravnava anonimne prijave
8.       kako se piše zapisnik in na kaj moramo biti pozorni ob branju zapisnika
9.       ukrepi inšpektorjev  (katera pravna sredstva lahko uporabimo, če z izdano odločbo nismo zadovoljni) 

        C.    Ključne dolžnosti delodajalca na področju varnosti in zdravja pri delu in na kakšen
               način jih  bo inšpektor preverjal:

1.       ocena tveganja in sprejeti ukrepi
2.       izvajanje ukrepov
3.       zlorabe alkohola in prepovedanih drog
4.       ukrepi za preprečevanje psihosocialnih tveganj
5.       promocija zdravja na  delovnem mestu, usposabljanje 

        D.    Ključne dolžnosti delodajalca na področju delovnih razmerij

1.       pogodbe o zaposlitvi
2.       delovni čas, odmori, počitki
3.       plačilo za delo
4.       obvezne evidence o delu
5.       delo na podlagi drugih pogodb
6.       vavčerji, študentsko in dijaško delo, delo upokojencev, agencijsko delo. 

NAMEN SEMINARJA
seznanitev udeležencev z najpomembnejšimi novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu in delovnih razmerij, kot tudi z organizacijo, pooblastili in načinom dela inšpektorjev dela. 
ZAKAJ SE UDELEŽITI PRAV TEGA SEMINARJA?
Ker boste izvedeli, kaj v zvezi z novostmi preverjajo inšpektorji dela in na kakšen način to počno, kakšne so posledice pomanjkljivosti in napak v zvezi z izvajanjem zakonodaje in kako je najprimerneje postopati v primeru inšpektorjevega obiska.
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Vsem, ki v razmerjih dela na kakršenkoli način sodelujete, predvsem pa tistim, ki sprejemate odločitve in nosite odgovornost delodajalca v zvezi z izvajanjem delovnopravne zakonodaje v praksi
  • direktorjem,
  • managerjem organizacijskih enot,
  • delovodjem,
  • kadrovskim strokovnjakom,
  • samostojnim podjetnikom, računovodjem
  • ter vsem, ki se v praksi ukvarjate z urejanjem delovnih razmerij ali vas tematika zanima. 
PREDAVATELJ:
mag. Borut Brezovar; magister znanosti delovnega in socialnega prava, dolgoletni Glavni inšpektor za delo na Inšpektoratu RS za delo. Odličen poznavalec obravnavane tematike  in priznan predavatelj na številnih srečanjih, delavnicah in konferencah doma in v tujini. Je avtor izjemnega števila objav v obliki publikacij, komentarjev in člankov s področja varnosti in zdravja pri delu, delovnih razmerij in inšpekcijskega nadzora. 
KOTIZACIJA: 
·       člani GZS Območne zbornice Koroška: 85,00 € + DDV na udeleženca, plačilo 103,70 €.
·       nečlani:  128,00 € + DDV na udeleženca,  plačilo 156,16 €. 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, strokovno gradivo in postrežbo.

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja. 

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 29.2.2016 do 15.00 ure na naš e naslov oz.koroska@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo. 

Verjamemo, da sta tako tematika kot izvajalec zelo aktualna, zato vljudno vabljeni!

Pripete datoteke

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.