Zapri

Novice


Arhiv: Strokovni seminar »Kakšne prednosti prinaša status pooblaščenega gospodarskega subjekta in kakšni so pogoji za pridobitev statusa«, Dravograd, 16.6.2016

Vabimo vas na strokovni seminar z naslovom 

»KAKŠNE PREDNOSTI PRINAŠA STATUS POOBLAŠČENEGA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (AEO) GOSPODARSKIM DRUŽBAM IN KAKŠNI SO POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA«

Evropska Unija je status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) uvedla 1. 1. 2008. Program AEO je del svetovne pobude, da se zagotovi varnost celotne dobavne verige. Glavni namen statusa AEO je izboljšati varnost na zunanjih mejah Unije in hkrati pospešiti pretok blaga s poenostavljenimi carinskimi postopki in uporabo informacijske tehnologije.
Status AEO prinaša gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo pogoje in merila, ugodnosti v obliki olajšanja carinskih kontrol glede varstva in varnosti in/ali poenostavitev v skladu s carinskimi predpisi. Navedeno pomeni, da lahko carinske formalnosti podjetja (imetniki potrdil AEO) opravljajo hitreje kot ostala podjetja in da jim carina pri opravljanju svojega nadzora daje določene prednosti.
Status tako imetniku potrdila daje prednost pred ostalimi gospodarskimi udeleženci.

KRAJ IN DATUM:
Četrtek, 16. junij 2016 od 10.00 do 12.00 ure v prostorih GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47 v Dravogradu.
IZVEDBA DELAVNICE:
. mag. Stanislav Podgoršek,
vodja oddelka, FURS, Finančni urad Maribor, Sektor za
  carine
. Aleš Vrščaj, FURS, Finančni urad Maribor, Sektor za carine
KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
- člani GZS Območne zbornice Koroška: BREZPLAČNO

- nečlani: 30,00 € + DDV na osebo.

Kotizacijo  nakažite pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do 15.6.2016 do 12.00 ure na elektronski naslov  oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

Pripete datoteke

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.