Zapri

Novice


Arhiv: Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2019

Vljudno vabljeni na seminar:                

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2019, v sredo, 8. januarja 2020 od 10.00 do 14.30 ure

v prostorih GZS Koroške gospodarske zbornice, Koroška cesta 47 v Dravogradu. 

 

NAMEN SEMINARJA:

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, osrednji del seminarja pa namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.

 

Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2019, opozorili na nekatere spremembe, ki se bodo začele uporabljati v letu 2020 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb.

 

V obrazcu za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, bomo izpostavili razlike z obrazcem za DDPO.

 

Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso.

 

VSEBINA:

1.      Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2019

-         Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1

-         Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS 2016

-         Priloge k izkazom

-         Javna objava letnih poročil

        

2.      Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2019

-         Pregled obrazca po posameznih postavkah

-         Opredelitev davčne osnove

-         Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene za blago in storitve ter obresti)

-         Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja

-         Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve

-         Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani

-         Davčne olajšave za leto 2019, pokrivanje davčne izgube, prenos davčnih olajšav

-         Odbitek tujega davka

-         Kratek pregled novosti, ki bodo veljale od 1. 1. 2020

 

3.      Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance«

-         Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe

-         Problematika normirancev in pojasnila FURS

-         Posebnosti pri obrazcu za davčni obračun normirancev

 

STROKOVNA IZVAJALKA:

Ksenija Prosen, direktorica računovodske družbe NUCLEUS PLUS d.o.o., ima bogate in dolgoletne izkušnje na področju računovodstva in davkov. Zadnja leta je predavala različne strokovne teme za Nacionalni forum za eRačun, Zbornico računovodskih servisov in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Aktivno sodeluje tudi v Nacionalnem forumu za eRačun in Upravnem odboru ZRS.

KRAJ IN ČAS:

Sreda, 8. januar 2020  od 10.00 do 14.30 ure v prostorih GZS Koroške gospodarske zbornice, Koroška cesta 47 v Dravogradu.

 

KOTIZACIJA:

  • člani GZS Koroške gospodarske zbornice: 95,00 € + DDV na udeleženca, plačilo 115,90€ (zgodnja prijava 76,00 € + DDV, plačilo 92,72 €)
  • nečlani: 150,00 € + DDV na udeleženca, plačilo 183,00 € (zgodnja prijava 120,00 € + DDV, plačilo 146,40 €)

Izkoristite ugodnost zgodnje prijave do vključno 10. 12. 2019, ko se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo.

 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, strokovno gradivo in postrežbo.

 

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka: SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3010 + matična številka podjetja. 

 

PRIJAVE:

Prijave sprejemamo do ponedeljka, 6. januarja 2020 do 12.ure na elektronski naslov: koroska.gz@gzs.si, do istega dne tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo. 

 

Vljudno vabljeni, da se nam na seminarju pridružite!

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.