Zapri

Novice


Arhiv: Informacija o Javnem razpisu MGRT za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022

INFORMACIJA O JAVNEM RAZPISU MGRT ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN USTVARJANJA NOVIH DELOVNIH MEST NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČIJ V LETIH 2021 IN 2022

 

Seznanjamo vas z javnim razpisom MGRT » Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022«, namenjen pravnim in fizičnim osebam, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, kjer so na območju koroške regije vključene občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica. 

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju, kamor spadajo predhodno omenjene občine. 

Maksimalna višina sofinanciranja (v občinah Vzhodne kohezijske regije) 

 • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
 • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
 • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z: 

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

 Upravičenci: 

 • pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma Zakona o zadrugah oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

 Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški: 

 • nakup strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
 • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
 • nakup objektov in zemljišč. 

Rok prijave: 30.4.2021 in 30.8.2021 

Povezava do objave razpisa in za nadaljnje informacije: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objavajavni-razpis-za-sofinanciranje-zacetnih-investicij-in-ustvarjanja-novih-delovnih-mest-na-obmejnih-problemskih-obmocij-v-letih-2021-in-2022/

 Priloge:

 • Javni razpis
 • Razpisno dokumentacijo
 • Obrazec za prijavo
Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.