Zapri

Arhiv: Slovenska podjetja omogočajo učiteljem usposabljanje v realnem delovnem okolju

Program »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev« povezuje izobraževanje in gospodarstvo s posebno obliko krožnega zaposlovanja, ki omogoča učiteljem srednjih poklicnih in strokovnih šol, da se usposabljajo v realnem delovnem okolju ter tako lažje držijo korak z razvojem tehnologij, sledijo spremembam na strokovnem področju in temu prilagajajo poučevanje.

Krožna oblika zaposlovanja pomeni usposabljanje učitelja oz. strokovnega delavca pri delodajalcu in njegovo ustrezno nadomeščanje v šoli s strokovnjakom iz podjetja oz. brezposelno osebo. Program je pilotno štartal v letih 2014/15 in bil izredno uspešen. Ob koncu usposabljanj so podjetja videla prednosti takega povezovanja predvsem v prenosu novosti iz stroke neposredno (preko učitelja) na dijake, ki bodo po zaključku izobraževanja vstopili na trg dela z znanji in spretnostmi, ki jih delodajalci (podjetja) pričakujejo. Sodelujoča podjetja so še izjavila:

»Tovrstno usposabljanje je dobra priložnost za izmenjavo praktičnega znanja med podjetjem in izobraževalno ustanovo. Delavci iz podjetja so pridobili izkušnje s področja dela z mladimi, učitelji pa vpogled v trenutno tehnologijo, ki se uporablja v podjetju.«

»Mislimo, da je tovrstno izobraževanje koristno, saj dobijo tisti, ki se ukvarjajo s teorijo vpogled v realni svet gospodarstva in specifičnih težav, hkrati pa spoznajo osnove metode reševanja težav v vsakodnevnih delovnih procesih.«

»Menimo, da je stik izobraževalnega procesa in prakse koristno in nujno. Izobraževanje mora oz. bo moralo upoštevati izkušnje gospodarstva in mlade ljudi čim bolje opremiti na izzive, ki jih čakajo.«

Program Dvig poklicnih kompetenc se izvaja tudi v letih 2016/17. Učitelji srednjih poklicnih in strokovnih šol imajo velik interes za usposabljanja v podjetjih, kar kaže na pozitivne spremembe in premike v povezovanju izobraževanja in gospodarstva. Podjetja, ki  so prepoznala prednosti, katere nudi program so odprla učiteljem svoja vrata v svet tehnologije, modernizacije in strokovnih izzivov.

Na spodnji povezavi se nahaja dokumentacija o programu:

http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs.aspx

Fotogalerija