Novice
GZS

Arhiv: Un nuovo modello di accelerazione transfrontaliero per Startup e PMI

Il progetto CAB ha sviluppato un nuovo modello di accelerazione internazionale per 20 tra startup e PMI che hanno avuto l’opportunità di seguire un percorso di accelerazione caratterizzato da un approccio transfrontaliero. Il percorso ha sfruttato le peculiarità dei due mercati: i primi tre mesi di accelerazione in Slovenia, che offre un ambiente test ideale per la fase iniziale dello sviluppo delle idee ed i successivi tre mesi in Italia, per perfezionare la fase “go to market”. Inoltre, coerentemente con gli obiettivi del progetto, è stata creata una rete internazionale di mentori a supporto del go to market che ha permesso l’attivazione di quaranta professionisti esperti di diversi settori per supportare startup e PMI. I risultati del progetto CAB sono stati presentati nel corso dell’evento CAB EXPO l’11 settembre a Venezia.

Arhiv: Nov model čezmejnega pospeševanja zagonskih podjetij in MSP

V okviru projekta CAB je nastal nov model mednarodnega pospeševanja, v katerega je bilo vključenih 20 zagonskih podjetij in MSP, ki so preizkusila čezmejni pristop k pospeševanju. Upoštevajoč posebnosti obeh trgov je pospeševanje prve tri mesece potekalo v Sloveniji, ki je idealno testno okolje za začetno fazo razvoja idej, naslednje tri mesece pa so se aktivnosti preselile v Italijo, kjer so sodelujoči izpopolnili fazo vstopa na trg. Skladno s cilji projekta je nastala tudi mednarodna mreža 40 strokovnjakov z različnih področij, ki so kot mentorji sodelujočim zagonskim podjetjem in MSP nudili podporo v fazi vstopa na trg. Rezultate projekta CAB so predstavili 11. septembra v Benetkah v sklopu dogodka CAB EXPO.

Arhiv: Avgusta se je nadaljevalo padanje porabe električne energije v industriji

Avgusta smo že tretji mesec zapored beležili padec porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje, ki je znašal 6,0%. Pri tem so neposredni odjemalci že enajstič zapored beležili padec, ki je avgusta znašal 7,9%. Celotna poraba električne energije v Sloveniji pa je avgusta padla za 3,1% glede na enako lansko obdobje.