Novice
GZS

Arhiv: Razstava dijakov SPSŠB

SPOT Osrednjeslovenske regije vas vabi na razstavo dijakov Srednja poklicne in strokovne šole Bežigrad – Ljubljana, programa ustvarjalec modnih oblačil.

Arhiv: 10 najpogostejših vprašanj in odgovorov o GDPR

GDPR je kratica za General Data Protection Regulation oz. za Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27.april 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ( nadaljevanju: Uredba)).

Arhiv: Dobrodelna razstava Arneta Hodaliča in Katje Bidovec

Zahodnosaharsko ljudstvo se že skoraj pol stoletja bori za uresničitev svoje pravice do samoodločbe, pravice, ki je bila z Ustanovno listino Združenih narodov in številnimi drugimi resolucijami in dokumenti priznana vsem ljudstvom sveta. Zaradi dolgotrajnosti konflikta in ujetosti v status quo, kjer ni ne vojne, a tudi miru ne, pa je primer Zahodne Sahare pogosto prezrt in pozabljen.

Arhiv: Mreženje na dogodku Iskra Global Meeting

Iskra organizira brezplačen dogodek Iskra Global Meeting

Arhiv: Februarja in marca smo beležili visoko rast porabe električne energije v industriji

Po januarskem izrazitem padcu smo februarja in marca 2018 ponovno beležili rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje. Visoka rast je bila pogojena tudi z izrazito nižjimi letošnjim povprečnimi temperaturami (še posebej v marcu) glede na lanska meseca. Njihov vpliv s korekcijami vezanimi na oceno učinka toplotnih črpalk za ogrevanje na porabo električne energije, verjetno nismo uspeli v celoti eliminirati. Tako smo februarja beležili 10,1% in marca 13,7% rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje. Ob tem smo z nekoliko s spremenjeno korekcijo vpliva toplotnih črpalk korigirali tudi januarski podatek.

Arhiv: Dan dobaviteljev I Ortner Reinraumtechnik GmbH, Beljak, Avstrija

V torek, 17. maja 2018, organiziramo v Beljaku (Avstrija) skupaj z avstrijskimi partnerji projekta EXPEDIRE dan dobaviteljev, na katerem bodo zainteresirana slovenska podjetja opravila sestanek z avstrijskim podjetjem Ortner Reinraumtechnik GmbH.

Arhiv: Značilnosti socialnega podjetništva (so.p.)

Socialno podjetje je poseben status, ki ga pridobijo nepridobitne pravne osebe in jih ne vodi izključen motiv - pridobivanja dobička. Tovrstni primeri socialnega podjetništva pogost zasledimo v društvih, zavodih, d.o.o. ter drugih pravnih osebah zasebnega prava. Najprej je potrebno ustanoviti eno od nepridobitnih pravnih oseb in po ustanovitvi ali celo istočasno sprožiti postopek za pridobitev statusa socialnega podjetja.