Novice
GZS

Arhiv: Mediacijska šola na GZS v okviru projekta Krepitev kompetenc

12. aprila 2021 je s certifikatom mediatorja zaključil 100-urni trening veščin mediacije kot reševanja individualnih delovnih sporov za 18 slušateljev GZS in sindikata PERGAM, od tega 12 zborničarjev. Mediacijska šola je potekala od decembra 2020 do aprila 2021 na GZS v okviru projekta Krepitev kompetenc socialnih partnerjev v procesu kolektivnega dogovarjanja. Šolo je vodila dr. Tanja Pia Metelko, direktorica Inštituta za mediacijo CONCORDIA; delovnopravne teme je slušateljem predstavila Metka Penko Natlačen, vodja tega projekta in namestnica direktorja Pravne službe.