Novice
GZS

Arhiv: Razstava izdelkov podjetij osrednjeslovenske regije

Podjetja iz osrednjeslovenske regije imate enkratno priložnost za predstavitev vaših proizvodov in storitev v avli Doma gospodarstva.

Arhiv: 11. Poslovni tek trojk Bled 2018

Gospodarska Zbornica Slovenije, častni pokrovitelj 11. Poslovnega teka trojk, vabi poslovne ekipe, da se nam 25. maja 2018 pridružijo na Bledu na Poslovnem teku trojk. Pohitite, da letos tek ne mine brez vas!

Arhiv: Odgovor na kolumno Mihe Mazzinija z dne 11/4/18

Gospodarska zbornica Slovenije je februarja letos na svojih spletnih straneh objavila kratko filmsko animacijo, ki je z upodobitvijo vlaka, ki ga sestavljajo lokomotiva in vagoni, opozorila na nevzdržnost zahtev sindikatov javnega sektorja po višjih plačah. Kdor si je filmsko animacijo, dolgo natanko 1 minuto in 23 sekund, ogledal v celoti, je zlahka razumel, da je prispodoba vlaka uporabljena zato, da pokaže, da bi dodatna obremenitev javnih financ za dobro milijardo evrov pomenila preveliko breme za prihodnost Slovenije. Namreč, po izračunih Vlade republike Slovenije bi sindikalne zahteve po višjih plačah zahtevale dodatno milijardo sredstev v javnih blagajnah. Vemo, da bi to milijardo lahko dobili bodisi tako, da povečamo davke in prispevke (ali pa se celo dodatno zadolžimo), ali pa, da vzamemo nekje drugje v javnih financah – da vzamemo v šolstvu, razvoju, pri investicijah. Ocena, ne le gospodarstva - in Gospodarske zbornice Slovenije, – tudi številnih drugih organizacij in inštitucij, npr. tudi Fiskalnega sveta kot zakonsko določenega neodvisnega in samostojnega državnega organa je (bila), da so sindikalne zahteve neupravičene, previsoke in nevarne za razvoj Slovenije.

Arhiv: Crossborder Acceleration Bridge - CAB

Crossborder Acceleration Bridge - CAB

Arhiv: APEL ZA SPREJEM ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Vladni predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov mora biti sprejet še pred 25.5.2015. Spoštovanje določb Uredbe in ZVOP-2, katerega sprejem je nujen, bo že samo po sebi, tudi brez prepotrebnega prilagoditvenega obdobja, težavno.

Arhiv: Il Progetto CAB

Lubiana, 16 novembre 2017 – L’obiettivo del progetto CAB (Crossborder Acceleration Bridge – Ponte d’incoraggiamento transfrontaliero) è quello di migliorare le capacità innovative generali nell’ambito del programma grazie ad una collaborazione più stretta tra gli attori dell’ecosistema innovativo transfrontaliero. Il progetto supportato del programma Interreg V-A- Italia-Slovenia 2014-2020 è stato lanciato nell’ottobre del 2017 ed è stato ufficialmente presentato anche al pubblico ed alle principali parti interessate.

Arhiv: Projekt CAB

Ljubljana, 16. novembra 2017 – Izboljšati splošno inovacijsko zmogljivost programskega območja s tesnejšim sodelovanjem med akterji čezmejnega inovacijskega ekosistema je namen projekta CAB (Crossborder Acceleration Bridge – Most čezmejnega pospeševanja). Projekt, ki se je uradno začel z oktobrom 2017 in je financiran iz programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, je bil uradno predstavljen javnostim in ključnim deležnikom.

Arhiv: OBIETTIVO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

Migliorare la capacità generale di innovazione per incrementare la competitività dell'area Programma grazie ad una rete di soggetti chiave italiani e sloveni che congiuntamente elaborerano, testeranno e implementeranno nel lungo periodo un nuovo servizio transfrontaliero per l'accelerazione d'impresa, capace di promuovere gli investimenti nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi e il trasferimento di tecnologie dai centri di R&S alle imprese, in particolare PMI.

Arhiv: CILJI PROJEKTA

Izboljšati vsesplošne možnosti za inovativnost, ki bo povečala konkurenčnost programskega območja preko mreže italijanskih in slovenskih ključnih subjektov, ki bodo s skupnimi močmi oblikovali, testirali in dolgoročno vzpostavili novo čezmejno službo za pospeševanje podjetij, ki bo sposobna spodbujanti vlaganja v razvoj novih, inovativnih produktov in storitev ter prenos tehnologij iz centrov za raziskave in razvoj v podjetja, zlasti MSP.