Novice
GZS

Arhiv: Prenova poklicnega izobraževanja v Sloveniji

Evropski center za razvoj poklicnega izobraževanja – CEDEFOP je kot svetovalna organizacija vključena v prenovo poklicnega izobraževanja v Sloveniji. V ta namen je pripravila zelo kratko spletno anketo, ki je v prilogi. Ne bo vam vzela več kot 5 minut časa. Vabljeni, da sodelujete s svojim mnenjem. Prosimo, kliknite na povezavo in sledite besedilu. Besedilo in anketna vprašanje so v slovenskim jeziku.

Arhiv: Open Innovation in ICT - Skopje 17.- 18. november 2016

"Open Innovation in ICT" - Skopje 17.- 18. november 2016

Arhiv: Slovenska podjetja omogočajo učiteljem usposabljanje v realnem delovnem okolju

Program »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev« povezuje izobraževanje in gospodarstvo s posebno obliko krožnega zaposlovanja, ki omogoča učiteljem srednjih poklicnih in strokovnih šol, da se usposabljajo v realnem delovnem okolju ter tako lažje držijo korak z razvojem tehnologij, sledijo spremembam na strokovnem področju in temu prilagajajo poučevanje.

Arhiv: Dan potem: MGRT umaknilo četrto mnenje

V petek smo objavili četrto mnenje ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki zadeva presojo o upravičenosti olajšav za raziskave in razvoj (R&R) ter s tem povezane inšpekcijske nadzore Finančne uprave. S presenečenjem smo danes ugotovili, da je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) samo dan potem, ko smo v petek prek naše spletne stani o četrtem mnenju obvestili podjetja, obenem pa tudi združenja in zbornice pod okriljem GZS, to mnenje umaknilo s spletne strani.