Novice
GZS

Arhiv: DigiER : 1. novičnik o projektu

DigiER je 24-mesečni projekt, ki raziskuje možnosti za iskanje novih pedagoških načinov reševanja izzivov 21. stoletja, spodbuja vzajemno učenje med izobraževalnimi sistemi na nadnacionalni ravni in pospešuje razvoj nepogrešljivih medsektorskih kompetenc, tj. reševanja problemov, sodelovanja in ustvarjalnosti.

Arhiv: Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

V četrtek, 1.7.2021 je bila v Uradnem listu RS objavljena Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Uredba v celoti spreminja dosedanji koncept davčne obravnave povračil potnih stroškov za prevoz na delo in z dela. Do spremembe je veljalo, da se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine stroškov javnega prevoza. V primeru, da delavec iz utemeljenih razlogov ni mogel uporabljati javnega prevoza, pa se v davčno osnovo ni vštevala kilometrina v višini do 0,18 evra na kilometer.