Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: EBRD in Ljubljanska borza spodbujata uvrstitev malih in srednje velikih podjetij na borzo
   Zapri

Arhiv: EBRD in Ljubljanska borza spodbujata uvrstitev malih in srednje velikih podjetij na borzo

Glas gospodarstva (julij 2018)

EBRD je skupaj z Ljubljansko borzo zagnal program podpore za uvrstitev malih in srednje velikih podjetij (MSP) na borzo. Program bo MSP omogočil dostop do trga kapitala. Zainteresirana MSP se lahko v program prijavijo med 2.7. in 31.8.2018 s prijavo interesa preko Ljubljanske borze. EBRD bo do trem izbranim podjetjem ponudil program tehnične pomoči in svetovanja, prilagojen individualnim potrebam financiranja na kapitalskih trgih. Svetovanje je brezplačno in bo trajalo do 18 mesecev.

EBRD je 2. julija 2018 je z Ljubljansko borzo podpisala memorandum o zagotavljanju svetovalne podpore primernim malim in srednje velikim podjetjem v postopku uspešne kotacije in izdaje obveznic. Pilotni program podpore za uvrstitev malih in srednje velikih podjetij na borzo, ki bo trajal 24 mesecev,se začenja 2. julija 2018. Cilj je podpreti MSP pri dostopu do kapitalskega trga s prvimi javnimi ponudbami (IPO) ali izdajo podjetniških obveznic.

Prijavijo se lahko različna MSP, na primer družinska podjetja, zasebna podjetja, ki iščejo dodatna sredstva, ali start-upi, ki ustvarjajo prihodek in iščejo svež kapital. Program je relevanten za podjetja v vseh dejavnostih, razen tistih, ki delujejo v vojaški dejavnosti, tobačni industriji, igrah na srečo in finančnih storitvah.

Shema 1: Faze programa podpore za uvrstitev MSP na borzoPostopek poteka v treh korakih:
•   Prvi korak je zbiranje prijav. Od 2.7.2018 do 31.8.2018 podjetja prijavijo interes preko Ljubljanske borze.
•   V drugem koraku – končni izbor - bo deset izbranih kandidatov deležno enodnevne delavnice in obiskov podjetij s strani EBRD. Za neposredno svetovanje bodo izbrana tri podjetja. Preostali kandidati bodo lahko sodelovali v ločenem dvoletnem partnerskem programu Ljubljanske borze.
•   Tretji korak predstavlja tehnična pomoč in svetovanje s ciljem pripraviti podjetje, da posluje na primernem nivoju in je pripravljeno na uvrstitev na borzo ali izdajo podjetniških obveznic. V tehnični podpori sodelujejo mednarodni strokovnjaki za vstop na kapitalski trg. Svetovalska podpora se bo izvajala od 12 do 18 mesecev, kar pomeni do 60 dni svetovanja izkušenih strokovnjakov s področja kapitalskih trgov.

Shema 2: Področja svetovanja, vključena v program podpore za uvrstitev MSP na borzo


Vedrana Jelušić Kašić, regionalna direktorica EBRD za Hrvaško, Slovenijo, Madžarsko in Slovaško je ob zagonu programa izpostavila: “Program podpore za uvrstitev malih in srednje velikih podjetij na borzo je del EBRDjeve iniciative za mala podjetja, skozi katero EBRD vsako leto zagotavlja več kot 1,5 milijarde EUR za financiranje in razvoj preko 200.000 malih in srednjih podjetij. Veseli nas, da je bila Slovenija izbrana kot pilotna država za ta program, ki podpira poslovni potencial slovenskih malih in srednjih podjetij in bo prispeval k razvoju novega trga »Progress«, ki ga prav tako podpira EBRD. EBRD z navdušenjem nastopa kot vezni člen med dinamičnim SMP sektorjem v Sloveniji in vlagatelji. Predstavljeni program je pomemben korak pri razvoju dinamičnega zasebnega sektorja.«

Mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze, ob pričetku pilotskega projekta izpostavlja: »Statistika nam pravi, da kar 99,8 % slovenskega gospodarstva sestavljajo mala in srednje velika podjetja, zato na Ljubljanski borzi pozdravljamo takšne projekte. Verjamemo, da bo sodelovanje z EBRD prineslo pozitivne učinke ter se ga veselimo. Ker smo tudi sami prepoznali, da podjetnosti v Sloveniji brez dvoma ne manjka, manjka pa morda strateška, finančna in optimalna naravnanost, tudi sami izvajamo primerljiv projekt, ki se za razliko od tega giba znotraj okvirov Slovenije. Cilj obeh je enak – tem družbam, na nivoju Slovenije ali Evropske unije, zagotoviti nadaljnjo rast preko financiranja na borzi. Preko takšnih in primerljivih projektov bo ta segment gospodarstva pridobil urejen kapitalski trg za financiranje dolgoročne rasti.«

Več informacij o EBRD Programu podpore za uvrstitev malih in srednje velikih podjetij na borzo je na voljo na tej povezavi.

Fotogalerija

b i u citat


CAPTCHA slika
Prosimo prepišite varnostno kodo s slike:
Komentiraj