Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Zavajajoče oglaševanje v poslovnih imenikih
   Zapri

Arhiv: Zavajajoče oglaševanje v poslovnih imenikih

Podjetja se s problematiko zavajajočega oglaševanja v poslovnih imenikih že dalj časa srečujete. Gre za primere, ko podjetja prejmete obrazec – naročilnico za brezplačno objavo podjetja v poslovnem imeniku, ga podpišete in vrnete pošiljatelju, ter na ta način sklenete pogodbo in prevzamete obveznost plačila letnega prispevka. Obveznost plačila in dejstvo sklenitve pogodbe je pri tem običajno navedena v drobnem tisku, kar številni zaradi premajhne skrbnosti spregledate.

Zavajajoče in nepoštene prakse oglaševanja negativno vplivajo na gospodarsko rast, zlasti malih in srednjih podjetij. Prav tako ne spodbujajo razvoja poštene konkurence na trgu.

Glede na ponovni pojav primerov zavajajočega oglaševanja v poslovnih imenikih in izpostavljenost naših podjetij smo v letošnjem letu pripravili osnutek dopolnitve zakonodaje v smeri preprečevanja še nadaljnje takšne sporne prakse in zaščite naših podjetij. Razmislek gre v smeri določitve dodatnega pogoja za dejavnost oglaševanja v poslovnih imenikih – dodatni pogoj pa bi bil, da mora biti nedvoumno in z jasnimi sredstvi (tudi grafičnimi) poudarjeno, da je tak oglas za vpis v poslovni imenik tudi ponudba za sklenitev pogodbe. Podobna ureditev je že v veljavi v Avstriji in Belgiji.

Podjetjem predlagamo naj nam javite svoje izkušnje, posredujete podatke o prejemu takšnega oglaševanja. Podatke bomo uporabili v podporo naši pobudi za ustrezno dopolnitev zakonodaje.
Podjetjem, ki ste se srečala s takšnim delovanjem, pa predlagamo zlasti dvoje:

  1. Preden izvedete kakršnokoli aktivnost, se skrbno seznanite z vsebino tovrstnih oglasov, preberite tudi drobni tisk in pred podpisom ali plačilom preučite, kaj takšna vaša aktivnost pravno pomeni.
  2. Če ste že izvedli kakšno aktivnost na podlagi oglasa za vpis v poslovni imenik, poudarjamo, da enotnega recepta za rešitev ni. Učinek takšnih aktivnosti bo treba presojati od primera do primera. Na splošno pa predlagamo, da pošiljatelju pisno sporočite, da z njimi niste želeli skleniti nobenega pravnega razmerja, ter da delovanje ocenjujete kot zavajajoče oglaševanje in zato nično. V primeru sodnega spora predlagamo, da pridobite ustrezno pravno pomoč za zastopanje v sodnem postopku.

Fotogalerija