Zapri

Arhiv: Uporaba pravilne kode FAND (ZIUZEOP)

Glede na sprejeto spremembo 92. člena ZIUZEOP (ki pa do tega trenutka sicer še ni objavljena v ULRS  (naj bi bila mogoče še danes ali najkasneje jutri) in torej še ni uveljavljena), s katero so iz izvršbe izvzeti vsi prejemki, izplačani dolžniku na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe zaradi epidemije, razen prejemkov, ki predstavljajo nadomestilo plače, vas vljudno prosimo, da za izplačila prejemkov, ki predstavljajo nadomestilo plače po ZIUZEOP, izplačevalci uporabite/jo kodo BENE. Glede ostalih izplačil pomoči po interventni zakonodaji pa velja še naprej koda FAND, kot je opisano spodaj.

Združenje bank Slovenije ter banke in hranilnice, članice ZBS, skupaj naprošajo vse izplačevalce pomoči in dodatkov, izplačanih skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), da jih na račune prejemnikov nakazujejo ločeno od izplačil rednih prejemkov, ter da pri tem uporabijo kodo namena FAND. Z zakonom je namreč določeno, da so vsi prejemki, izplačani na podlagi tega zakona, izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju in iz davčne izvršbe po ZDavP-2.  Postopki v bankah in hranilnicah so, kot vam je poznano, avtomatizirani. Pri kodi FAND so izplačila pomoči avtomatično izvzeta iz izvršbe. V primeru uporabe napačnih kod so lahko sredstva zarubljena, kar bo povzročilo mnogo slabe volje na strani prejemnikov in ogromno nepotrebnega dodatnega dela na strani bank in hranilnic ter komitentov (banke namreč še naprej izvršujejo preživninske sklepe in sklepe o zasegu denarnega dobroimetja v postopkih osebnega stečaja po ZFPPIPP). Le s pravilno uporabo kode, ki je izvzeta iz rubeža, bodo lahko banke in hranilnice pomoči, ki jih bodo njihovi komitenti prejeli po interventnem zakonu, razporedile med izvzete prilive iz izvršbe.

Združenje bank Slovenije

Fotogalerija