Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Pomoč, prejeta na podlagi interventnih ukrepov in njihova obravnava v davčnem obračunu DDPO in DohDej
   Zapri

Arhiv: Pomoč, prejeta na podlagi interventnih ukrepov in njihova obravnava v davčnem obračunu DDPO in DohDej

Skladno z računovodskimi standardi vse pomoči, prejete na podlagi interventnih ukrepov, predstavljajo prihodke davčnega zavezanca, kar pomeni, da jih je potrebno vključiti v davčni obračun DDPO in DohDej pod zaporedno št. 1 (Prihodki, ugotovljeni po pravilih o računovodenju). Pojasnjevanje računovodskih standardov ni v pristojnosti FURS, zato zavezance prosimo, da se v zvezi z nadaljnjimi vprašanji, ki se nanašajo na ugotavljanje prihodkov po pravilih o računovodenju, obračajo na Slovenski inštitut za revizijo (SIR). V zvezi s tem smo pripravili nezavezujoče usmeritve glede obravnave prihodkov po pravilih o računovodenju, ki so objavljene na 

Finančna uprava RS

Fotogalerija