Gospodarska Zbornica Slovenije | Prijava nezgode in poškodbe pri delu prek portala SPOT
   Zapri

Prijava nezgode in poškodbe pri delu prek portala SPOT

Prijava nezgode in poškodbe pri delu prek portala SPOT

POMEMBNO - S septembrom 2022 se uvaja ENOTNA elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu na IRSD in ZZZS!

1. septembrom 2022 se dosedanji papirni obrazec ER-8 ukinja.

 

Delodajalci, poslovni subjekti in podjetniki vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS) bodo v primeru nezgode in poškodbe pri delu, prijavo lahko oddali le še prek portala SPOT.

 • delodajalec mora nezgodo in poškodbo prijaviti takoj oziroma v najkrajšem možnem času, 
 • na portalu SPOT delodajalec izpolni podatke splošnega dela obrazca, 
 • vpisani podatki bodo posredovani na IRSD in ZZZS, 
 • če se oddana prijava nanaša na osebo, ki ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, bo prijava dostopna osebnemu zdravniku poškodovanca, da izpolni zdravstveni del prijave (poročilo zdravnika), 
 • ZZZS bo podatke in podatke zdravnika posredoval Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ). 

Za urejanje ePrijave NPD prek portala SPOT uredite NOVO pooblastilo 


Če ePrijave NPD na portalu SPOT
 ne bo urejal zakoniti zastopnik, jih v njegovem imenu lahko vnaša in ureja pooblaščena oseba. Direktorji, zakoniti zastopniki podjetij in drugih poslovnih subjektov morajo za pooblaščene osebe, ki bodo v imenu delodajalca urejale ePrijave in/ali preklice NPD urediti NOVO pooblastilo, saj gre za nov e-postopek na portalu SPOT. 

Koristne informacije za uporabo portala SPOT in urejanje e-postopkov: 

 Več o pogojih za uporabo portala SPOT - tukaj


Prijava nezgode in poškodbe pri delu za delodajalce, ki niso vpisani v PRS

Delodajalec, ki ni vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), prijavi nezgodo oziroma poškodbo pri delu tako, da izpolni splošni del obrazca v papirnati obliki in ga osebno prinese, pošlje po pošti ali skeniranega pošlje po elektronski pošti na ZZZS. ZZZS bo v imenu takega delodajalca podatke iz splošnega dela obrazca vpisal v portal SPOT.

Obrazec Prijave NPD za delodajalce, ki niso vpisani v PRS:

Preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu

Delodajalec zaradi različnih razlogov lahko prekliče že oddano prijavo nezgode in poškodbe pri delu – splošni del obrazca.

Razlogi za preklic so lahko naslednji:

 • preklic, ker je bil naveden napačen zavarovanec/poškodovanec, 
 • preklic zaradi ugotovitve, da ni šlo za nezgodo oziroma poškodbo pri delu pri tem delodajalcu, 
 • preklic zaradi napačnih podatkov o zavarovancu/poškodovancu, delodajalcu, nezgodi, 
 • preklic samo na IRSD zaradi ugotovitve, da ni šlo za nezgodo, zaradi katere bi bil delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni (41. člen ZVZD-1).

Preklic že oddane ePrijave NPD uredite preko portala SPOT. 

Delodajalci, ki niste vpisani v PRS, preklic uredite z obrazcem, ki ga dostavite na ZZZS. 

Postopek zavarovanca/delavca pri izbranem osebnem zdravniku

V portalu SPOT delodajalci izpolnijo le splošen del obrazca ePrijave NPD. Po oddani prijavi se podatki preko zalednega sistema ZZZS (on-line sistem) nato prenesejo do izbranega osebnega zdravnika. 

Zavarovanec/poškodovanec oziroma druge osebe, če poškodovanec ne more sam (npr. sorodniki, prijatelji, sodelavci ipd.), mora po izpolnitvi splošnega dela obrazca na portalu SPOT s strani delodajalca obvezno kontaktirati izbranega osebnega zdravnika zavarovanca/poškodovanca. 

Zavarovanec mora pri osebnem zdravniku: 

 • urediti bolniško odstotnost,
 • zdravniku mora sporočiti, da je prišlo do poškodbe pri delu in, 
 • da je delodajalec že izpolnil splošni del obrazca na portalu SPOT ter zaprositi izbranega osebnega zdravnika za izpolnitev zdravstvenega dela obrazca.

Podrobne informacije: https://spot.gov.si/sl/poslovanje/zaposlovanje-in-delovno-razmerje/poskodbe-pri-delu/ in na strani ZZZS

Tanja Jamnik
SPOT svetovanje osrednjeslovenske regije

 

Fotogalerija