Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Prenova vsebin poklicnih standardov za gradbeno panogo - 1. pregled osnutkov vsebin prenovljenih poklicnih standardov

V sredini meseca septembra 2014 se je sestala Nacionalna skupina za revizijo poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti s področja gradbeništva v na Centru RS za poklicno izobraževanje v Ljubljani. Skupina se je sestala z namenom pregleda osnutkov revidiranih poklicnih standardov na področju gradbeništva; trenutno veljavni poklicni standardi so dostopni tukaj: http://www.nrpslo.org/baze-podatkov/poklicni-standardi.aspx.

Nacionalna skupina se sestaja na leta 2013 predloženo pobudo GZS ZGIGM (/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/61465) s podporo OZS. Na podlagi pobude se je začel postopek revizije poklicnih standardov s področja gradbeništva. Na kratko to pomeni, da se oblikujejo delovne skupine po tematskih sklopih poklicnih standardov, ki so si podobni in s poslovni subjekti (ki izrazijo interes po sodelovanju s CPI - kadroviki, odg. vodje del, odg. vodja posameznih del: /zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/61890) in drugimi deležniki, pregledajo aktualnost znanj, spretnosti in zahtevnosti poklicnih standardov in načina izvajanja (izvedba kot redni srednješolski program – ponavadi primerno za mlajše oz. dijake ali se izvadba prek sistema pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije NPK – bolj primerno za starejše, že vključene v trg dela, ki se na ta način prekvalificirajo oz. prejmejo potrditev kompetenc za svoje delo). GZS ZGIGM v nacionalni in delovni skupini aktivno sodeluje in sooblikuje vsebine vezane na prenovo poklicnih standardov od II.-VI. ravnI.

V pripravi so tudi novi poklicni standardi, katerih osnutke pričakujemo do konca leta 2014:

Zaprošeni ste, da pregledate prve osnutke vsebin prenovljenih objavljenih poklicnih standardov in javite na naš e-naslov zgigm@gzs.si vaše predloge, komentarje in izboljšave vsebin za katere menite, da bi morali biti dodatno vključeni ali izpuščeni. 
Za vse vaše kritike in povratna sporočila se bomo potrudili, da jih smiselno vključimo v prenovljene poklicne standarde za gradbeništvo in tudi na na način pripomoremo, da na trg dela v bodoče vstopajo kvalificirani in primerni kadri z dovolj znanja in primerno strokovno panožno izobrazbo ter ustrezno profilirani. 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.