Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

NACIONALNO STIČIŠČE ZA SENZORIČNE RAZISKAVE SRIP HRANA

Stičišče je osrednja točka povezovanja strokovnjakov, ki se ukvarjajo s senzorično znanostjo na nacionalnem nivoju in ki delujejo v podjetjih ali partnerskih inštitucijah strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva SRIP HRANA. Ustanovitev nacionalnega stičišča je pomemben doprinos k razvoju in večji prepoznavnosti ter inovativnosti slovenskega agroživilstva.

Glavni cilji stičišča so:

·         spodbujanje sodelovanja, razprav in raziskav na področju senzorične znanosti in raziskav,

·         spodbujanje skupnih izobraževanj,

·         zagotavljanje priložnosti za mreženje preko formalnih in neformalnih dogodkov,

·         spodbujanje strokovnega razvoja strokovnjakov s področja senzorične znanosti in raziskav,

·         vzpostavitev ustrezne infrastrukture za izvajanje senzoričnih raziskav,

·         implementacija novih znanj na področju senzoričnih in potrošniških raziskav, merjenja in modeliranja navad in percepcije potrošnikov v gospodarsko okolje s ciljem razvoja novih izdelkov,

·         spodbujanje strokovnega ravnanja senzoričnih znanstvenikov s podpiranjem etičnih, pravnih in ustreznih laboratorijskih praks,

·         promocija poklica in spodbujanje mladih strokovnjakov za izbiro poklicev s področja senzorične znanosti in raziskav in

·         povezovanje z organizacijami za senzorične znanosti v Evropi in izven Evrope.

 

V okviru stičišča smo skupaj s člani že obiskali dve inštituciji, ki delujeta na področju senzoričnih raziskav in sta nam v sklopu študijskega obiska predstavili svoje delovanje in dobre prakse:

-          študijski obisk Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (Žalec, 12. marec 2024)

-          študijski obisk laboratorija Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper (8. junij 2023)

 

Člani stičišča obdobno prejemajo tudi pregled novic in informacij s področja senzorične znanosti in raziskav.

 

Nacionalno stičišče za senzorične raziskave živil SRIP HRANA je odprte narave in sprejema nove člane, ki v Sloveniji delujejo na področju senzoričnih raziskav v agroživilstvu in ki delijo skupne cilje.

 

Kontakt:

dr. Petra Medved Djurašinović (petra.medved@gzs.si; 0158 98 296)