Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Navodila občinskih štabov civilne zaščite za upravnike

  S strani nekaterih članov smo bili obveščeni, da jim posamezni občinski štabi civilne zaščite v teh dneh pošiljajo določena navodila glede nalog v večstanovanjskih stavbah. Nekatera od teh navodil se ujemajo s priporočili, ki ste jih v preteklih tednih dobili že od nas, druga pa predstavljajo relativno novost. Nekatera navodila pa so dejansko neizvršljiva in izhajajo iz nepoznavanja vloge in pristojnosti upravnika.

  Arhiv: Kako nasloviti različna pričakovanja etažnih lastnikov v času strogih ukrepov za zajezitev koronavirusa

  V zadnjih dneh se na nas obračajo številni člani, ki so soočeni s prošnjami ali celo zahtevami za odložitev vplačevanja v rezervni sklad, za oprostitev plačila stroškov upravnika in podobno. Delno so sicer takšna pričakovanja lahko utemeljena, v večjem delu pa po našem mnenju izhajajo iz številnih medijskih objav o odlaganju in odpuščanju najrazličnejših obveznosti.

  Arhiv: Spremembe v upravnih, drugih javnopravnih in prekrškovnih zadevah

  Državni zbor RS je sprejel Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

  Arhiv: Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

  Vlada RS, je 20.3.2020, z namenom blažitve posledic koronavirusa sprejela številne ukrepe na davčnem področju.

  Arhiv: Opravljanje rednih in periodičnih dimnikarskih storitev?

  Rednih in periodičnih dimnikarskih storitev zaradi preprečevanja razširjanja virusa ni dovoljeno izvajati, zaradi neposrednih stikov s potrošniki, zlasti tudi s starejšimi. Izključno se, kot določa izjema 2. člena Odloka lahko izvajajo izredne storitve, kot na primer storitve v primeru dimniškega požara, uhajanja ogljikovega monoksida ali zamašitve peči ali dimnika. S temi dimnikarskimi storitvami se v tej izredni situaciji preprečuje neposredno ogrožanje javne varnosti in zdravja. Pri tem pa je treba paziti na čim manjše stike in ustrezno zaščito opremo ter prezračenost prostorov, kjer se storitve izvajajo.

  Arhiv: Opravljanje storitev čiščenja skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah?

  V zvezi s čiščenjem skupnih prostorov v večstanovanjski stavbah menimo, da je čiščenje nujno potrebno za zagotavljanje zdravja ljudi in zato je po našem mnenju dopustno izvajanje storitev čiščenja skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah. Tudi tu morajo podjetja, ter osebe, ki čiščenje izvajajo upoštevati vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. V kolikor gre za čiščenje za podjetja, odlok ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost.

  Arhiv: Dejavnost upravljanja nepremičnin v času koronavirusa

  Vlada RS je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/2020. Glede na to, da odlok posega tudi na področje poslovanja z nepremičninami, objavljamo izbrana pojasnila s področja upravljanja nepremičnin. Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev >>

  Arhiv: Seznam proizvajalcev dezinfekcijskih sredstev

  Arhiv: Ali lahko izvajam oglede stanovanj na podlagi sklenjene pogodbe za nepremičninsko posredovanje?

  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Ker odlok ne določa izjeme za storitev nepremičninskega posredovanja, te storitve ni dovoljeno izvajati.