Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn

Aneks poleg 6% dviga najnižje osnovne plače, zapisa vrednosti nadomestil za prevoz in malico, vsebuje tudi višino regresa za leto 2023, ki znaša 1.300,00 eur.

Arhiv: GZS: Scenarij posodobitve NEPN neprimeren za sprejem na Vladi Republike Slovenije

GZS v pismu izraža zaskrbljenost zlasti zaradi dejstva, da dokument, ki je bil v javni obravnavi, ne upošteva dovolj strateškega pomena jedrske energije, ki je po mnenju GZS edini dovolj stabilen in cenovno konkurenčen vir energije za prihodnost slovenske industrije.

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva: Trajnost je način življenja

Okoljska zakonodaja je obsežna, kompleksna in zahtevna. Sodelovanje vseh deležnikov, verodostojnost podatkov in sledljivost ne le odpadkov, ampak tudi surovin, nevarnih snovi ter poti kroženja izdelkov je ključnega pomena. Več kot 150 udeležencev je danes prisluhnilo novostim na področju okoljskih predpisov ter razpravi o vlogi in pomenu okoljskega menedžerja. Prvič je bila podeljena tudi nagrada za okoljskega trajnostnega menedžerja, ki jo je prejel Slavko Zupančič iz Krke.

Arhiv: Stroka in gospodarstvo ZA izgradnjoJEK2

»Energetska kriza, z ekstremnim porastom cen energije, je pokazala uničujoči vpliv uvozne odvisnosti na konkurenčnost gospodarstva in na nacionalno varnost,« je izpostavila generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal na današnji mednarodni konferenci o prehodu v nizkoogljično družbo v organizaciji Inštituta dr. Antona Korošca in Wilfried Martens Centre for European Studies.

Arhiv: Izgubljamo več kot milijardo dodane vrednosti in 200 milijonov davkov

Če ne bomo z ukrepi zaščitili našega gospodarstva, bomo na letnem nivoju izgubili več kot milijardo dodane vrednosti in 200 milijonov evrov davkov, je bila ključna ugotovitev današnje okrogle mize, na kateri so gospodarstveniki ponovno opozorili na nekonkurenčnost slovenskega gospodarstva na globalnem trgu.

Arhiv: Vesna Nahtigal: Ves svet kriči o nujni domači oskrbi s primarnimi materiali, v Sloveniji pa želimo to industrijo izbrisati

»Industrija ima v Sloveniji večjo težo kot v drugih državah EU, saj je delež ustvarjenega BDP industrije med najvišjimi v Evropi (22,8 %), zaposluje pa 200.000 ljudi.

Arhiv: Nastopil je čas za izpolnitev obljub

Gospodarske zbornice in delodajalska združenja ponovno opozarjamo na zaostrene razmere, v katerih deluje gospodarstvo. Ključen razlog so previsoke cene električne energije, zaradi katerih slovensko gospodarstvo izgublja konkurenčno prednost na globalnih trgih, na kar opozarjajo tudi podatki o industrijski proizvodnji, trgovini in ostalih storitvenih dejavnostih ter padcu naročil v prvih mesecih letošnjega leta.

Arhiv: Podpisan zgodovinski dogovor med gospodarstvom, znanostjo in politiko o razvoju blaginje Slovenije

18. april 2023 Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS), Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) in Vlada Republike Slovenije so danes slovesno podpisale zgodovinski dogovor o strateškem sodelovanju in usklajenem naslavljanju »doline smrti« na področju tehnološkega razvoja in inovacij. Dogovor bo tako pripomogel k doseganju višje kakovosti življenja državljank in državljanov, okoljske vzdržnosti ter visoke dodane vrednosti.

Arhiv: Nujna prilagoditev cene energije na raven sosednjih držav

Energetska kriza in neučinkovita pomoč znižujeta konkurenčnost slovenskega gospodarstva znotraj EU, še posebej pa v svetovnem merilu. Rezultati v marcu zvedene ankete so zaskrbljujoči.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.