Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Unirec se povezuje z Dinosom

Arhiv: Unirec se povezuje z Dinosom

Junija sta družbi Dinos in Unirec napovedali združitev. Specializirana družba za ravnanje z odpadno embalažo Unirec, ki je sicer v 100-odstotni lasti Dinosa, tako postaja notranja organizacijska enota enega največjih podjetij, ki se na slovenskem trgu z odpadnimi surovinami ukvarja že celih 70 let.

Arhiv: Sprejeti ukrepi na Vrhu malega gospodarstva

Dne 15. junija 2016 je potekal 5. Vrh malega gospodarstva. Izmed 12 ukrepov, zajetih v Agendi malega gospodarstva, so udeleženci na dogodku kot prioritetne izbrali : · iz poglavja boljših javnih storitev za malo gospodarstvo: Ukinitev nepotrebnih ustanov in odpravo nelojalne konkurence (41% udeležencev) · iz poglavja boljšega poslovnega okolja za malo gospodarstvo: Odločno davčno reformo, ne zgolj prestrukturiranje ( 71% udeležencev) · iz poglavja izboljšanja izobraževanja za malo gospodarstvo: Izobraževanje po meri prihodnjih potreb gospodarstva (47 udeležencev)

Arhiv: Predlog davčnega prestrukturiranja ni v interesu večine podjetij

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) vnovič opozarjamo, da bo predvideno davčno prestrukturiranje celotno gospodarstvo zgolj bolj obremenilo. GZS v svojih stališčih o predlogu davčnega prestrukturiranja zagovarja interese večine slovenskega gospodarstva. Naše izhodišče je, da mora davčna reforma zasledovati cilja ustvarjanja večjega števila delovnih mest in zagotavljanja večje konkurenčnosti. Čeprav razumemo legitimne interese posameznih podjetij, ne smemo zanemariti interesov večine gospodarstva, ki je v drugačnem položaju.

Arhiv: Top livarji

Arhiv: Top livarji

TOP 30 podjetij v livarstvu

Arhiv: Podpora gospodarstva – kako, če pa dodatno obremenjujete gospodarstvo?

Minister Mramor je danes označil zahteve in legitimne predloge gospodarstva po znižanju nenormalno visokih davčnih bremen delodajalcev za želje, ki se lahko uresničijo šele po letu 2020. In to kljub obljubam politike, da gospodarstva ne bodo dodatno obremenjevali! Ali 60 milijonov evrov in več obremenitev za gospodarstvo samo iz naslova predlaganega dviga davka na dohodke pravnih oseb ni dodatna obremenitev?

Arhiv: Lestvica konkurenčnosti IMD

Lestvica konkurenčnosti IMD: Če bi politiki opravili domačo nalogo, bi bili uvrščeni višje - 31.05.2016 objavljena lestvica konkurenčnosti IMD žal ne pove veliko novega, saj je odsotnost sprememb na nekaterih področjih že zvezda stalnica. Lestvica podaja informacijo tako o tekoči uvrstitvi nas samih kot naših tekmic. Šest pridobljenih mest na lestvici 61 držav je dober dosežek. Relativna primerjava pa razkriva, da ni tako svetel, kot se zdi na prvi pogled. Več

Arhiv: Komentar v zvezi z zdravstveno reformo

V redkih državah EU prejemanje nadomestil za začasno zadržanost iz dela ni navzgor omejeno, kot to velja v Sloveniji. In naša ureditev zagotovo ne vpliva spodbudno na čimprejšnjo vrnitev zdravih ljudi na delovno mesto. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) že dalj časa opozarja, da je nujna reforma, ki bo zagotovila racionalno, dobro organizirano, kvalitetno in pravočasno storitev zavarovancem, ki v tem času negodujejo predvsem zaradi predolgih čakalnih dob. Zato pričakujemo celovito razpravo o možnih spremembah v sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, v katero bomo aktivno vključeni tudi socialni partnerji, kot ključni plačniki in koristniki.

Arhiv: TOP 30 podjetij v livarstvu

TOP 30 podjetij v livarstvu - v letu 2015

Arhiv: Skupščina GZS

Dne 17. maja 2016 so člani Skupščine GZS z ministrico za okolje in prostor razpravljali o aktualnih tematikah za podjetja, ki so trenutno v obravnavi na MOP.

Arhiv: Najvišji padec investicij v zadnjih 3 letih

Najšibkejša četrtletna rast v zadnjih dveh letih je posledica velikega padca investicij, delno tudi zadržanega trošenja gospodinjstev. Izvoz je nad pričakovanji. Investicije vlečejo voz navzdol; Izvoz poskočil; Pogled naprej zadržan; Šibkost zasebne porabe preseneča; Trošenje države nad pričakovanji.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.