Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Predsednik GZS o EU: Časa za razmišljanje ni več, potrebni so ambiciozni koraki

Predsednik GZS Tibor Šimonka: »Enrico Letta je v svojem poročilu z naslovom ‘Much more than a Market’ pravilno zapisal, da je prišel trenutek, ko moramo vsi skupaj delovati v smeri krepitve enotnega trga, kar bo okrepilo moč Evropske unije. Vključuje številna opozorila in predloge, na katere že vrsto leto opozarja tudi GZS.« Na globalnem ekonomskem trgu mora EU ohraniti svoj položaj oblikovalca trendov, postavljavca standardov, gonilne sile prihodnjih inovacij in rasti ter promotorja novih industrijskih tehnologij. Le tako bo lahko še naprej držala stik z ameriškimi in azijskimi tekmeci.

Arhiv: Gospodarstvu letos na voljo preko 512 milijonov evrov povratnih sredstev

Slovenska izvozna in razvojna banka (SID banka) in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih finančnih instrumentov za tehnološki razvoj, kapitalsko utrjevanje, likvidnost in omilitev kriznih okoliščin.

Arhiv: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi proizvodov, proizvedenih s prisilnim delom, na trgu Unije

Glavni cilj predloga je, da bi se prepovedalo dajanje vsakršnih proizvodov, proizvedenih s prisilnim delom, na trg EU, onemogočanje njihove dostopnosti na trgu EU in njihov izvoz iz EU. Z namenom lažjega izvajanja Uredbe bo Evropska komisija vzpostavila podatkovno zbirko s preverljivimi in redno posodobljenimi informacijami o tveganjih prisilnega dela, vključno s poročili mednarodnih organizacij (npr. Mednarodna organizacija dela).

Arhiv: Anketa o uporabi MSP testa na nacionalni ravni v državah članicah EU

V okviru aktivnosti stebra I – konkurenčno poslovno okolje, vas obveščamo, da Evropska komisija pripravlja poročilo o uporabi MSP testa na nacionalni ravni v državah članicah. Z namenom pridobitve mnenj in pripomb o MSP testu na nacionalnih ravneh je pripravljena anketo, s katero želi s strani držav članic in nacionalnih organizacij, ki zastopajo MSPje, pridobiti mnenja o uporabi in izvajanju nacionalnih MSP testov

Arhiv: Podeljene nagrade Gospodarske zbornice Slovenije

»Uspešno voditi zaposlene, sodelovati s poslovnimi partnerji, razvijati razvojne priložnosti, iskati tržne priložnosti, izogibati se nastalim oviram, se prilagajati in pri tem zagotavljati stalno rast - to je umetnost! Znotraj te umetnosti pa je najpomembnejša umetnost obvladovanja samega sebe, tako čustveno kot tudi strokovno. Ljudje smo radi soustvarjalci nekega razvoja in vodja mora povezovati svoje ekipe tako, da se člani ekipe počutijo pomembni in sproščeni pri svojem delu. Hkrati pa mora dati priložnosti vsem udeležencem, da ponotranjijo skupne cilje in najdejo svojo vlogo v zmagovalni ekipi. To je umetnost,« je poudaril Martin Novšak, predsednik Komisija za Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

Arhiv: Evropska komisija predstavila nove pobude za spodbujanje vodilnega položaja evropske industrije na področju naprednih materialov

Evropska komisija je danes 27.2.2024 predstavila industrijsko strategijo za napredne materiale, s katero želi evropskim podjetjem omogočiti vodilni položaj v sektorju, ključnem za zeleni in digitalni prehod.

Arhiv: Poročanje o odpadkih za leto 2023

V skladu z Uredbo o odpadkih morajo izvirni povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in izvajalci obdelave odpadkov najpozneje do 31. marca 2024 z uporabo aplikacije IS-Odpadki predložiti poročila o odpadkih za leto 2023.

Arhiv: Poziv Evropske komisije k predložitvi mnenj o uporabi GDPR - pripombe do 1. 2. 2024

V okviru aktivnosti stebra I – konkurenčno poslovno okolje, vas obveščamo, da je Evropska komisija objavila poziv k predložitvi mnenj o uporabi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Poziv je objavila v okviru prizadevanj za pripravo poročila o oceni in pregledu GDPR.

Arhiv: Analitika GZS: Ob zaključku leta zmerno okrevanje proizvodnje

Novembrski desezonirani podatki o ravni industrijske proizvodnje v predelovalnih dejavnostih v Sloveniji so bili precej dobri in so povezani tudi z predhodno krepitvijo poslovnih tendenc v predelovalnih dejavnostih.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.