Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis P1 plus 2023 - Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 34, Datum: 24. 3. 2023, Stran: 590

  Predmet razpisa: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d..

  Namen razpisa: Namen produkta P1 plus 2023 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:

  • za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP,
  • za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,
  • za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

  Cilji razpisa: Cilji finančnega ukrepa:

  • olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,
  • spodbujati rast in razvoj MSP,
  • krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev,
  • spodbujanje zasebnih vlaganj.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 60.000.000 EUR.

  Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 6.000.000 EUR.

  Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

  Rok: Javni razpis bo odprt do 15. 10. 2023 oziroma do porabe sredstev.

  V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 15. 10. 2023, bo Sklad objavil zaprtje razpisa na internetni strani Slovenskega podjetniškega sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenskega podjetniške sklada in objavil zaprtje v prvem možnem Uradnem listu Republike Slovenije.

  Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog v letu 2023: 15. 4., 5. 5., 25. 5., 15. 6., 5. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10. in 15. 10.

  Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno oddane vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na e-portal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

  Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-88, (02) 234-12-74, (02)234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Sklada: www.podjetniskisklad.si.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija