Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Razvoj zahteva pospešena vlaganja v omrežje

  Slovensko omrežje je trenutno v solidnem stanju, a že kliče po posodobitvi in nadgraditvi.

  Arhiv: Na debirokratizaciji postopkov se premalo dela

  Dolgotrajni postopki ogrožajo investicije podjetij, ki želijo vpeljati najnovejšo tehnologijo.

  Arhiv: ZVO-2: nove, dodatne obveznosti, kratki roki prilagoditve

  Novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) je stopil v veljavo 13. aprila. Ta datum je zelo pomemben, saj z njim tečejo roki prilagoditve novim ali dodatnim zahtevam, ki jih zakon prinaša za širok krog različnih zavezancev.

  Arhiv: Cene surovin v luči geopolitičnih dogodkov v vzhodni Evropi

  Cene surovin so v prvem četrtletju 2022 doživele precejšnjo nestanovitnost, vendar so še naprej naraščale zaradi negotove ponudbe. Obeti za trge surovin so močno odvisni od trajanja vojne v Ukrajini in resnosti motenj blagovnih tokov, s ključnim tveganjem, da bi lahko bile cene surovin višje dlje časa.

  Arhiv: Inflacija zaradi rasti cen v gospodinjstvih šele v povojih

  Geopolitična tveganja narekujejo trende cenam energentov in hrani.

  Arhiv: »Za resnejši razvojni preboj je nujen dotok svežega kapitala«

  Primorsko-notranjsko regijo pestijo številni izzivi. Poleg pomanjkanja prostora za investicije ter večjih akterjev, ki bi spodbudili lokalno gospodarstvo, težavo predstavlja tudi manko kadra oziroma njegova nezadostna izobrazba.

  Arhiv: Vsi, ki danes poslujemo, smo zmagovalci mnogih kriz

  Za podjetja iz panoge kovinske industrije je bilo v letu 2021 najpomembneje, da so imela naročila, pa da jim je z ukrepi uspelo zavarovati zaposlene pred množičnimi okužbami s covidom-19.

  Arhiv: Odziv vlade mora biti tokrat bistveno hitrejši

  Gospodarstvo po objavi evropskih smernic za reševanje energetske krize REPower EU pričakuje čimprejšnji odziv vlade, pravi Vesna Nahtigal, koordinatorica SRIP MATPRO.

  Arhiv: Pojasnila v zvezi z licenčnimi pogodbami po sporazumu o fotokopiranju avtorskih del

  Združenje SAZOR je v oktobru 2018 uradno pozvalo vsa reprezentativna združenja uporabnikov s področja gospodarske dejavnosti (vključno z Gospodarsko zbornico Slovenije, Trgovinsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije idr.) k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma. Upravni odbor GZS je edini sprejel odločitev, da vstopi v pogajanja za sklenitev skupnega sporazuma. Ostale delodajalske organizacije se za vstop v pogajanja niso odločile in so se tako odpovedale možnosti, da zastopajo interese gospodarstva v pogajanjih z Združenjem SAZOR.