Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

    Novice


    Arhiv: Javni razpis za nagrade v znanosti 2015

    V Uradnem listu RS št. 12/2015 je bil objavljen Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti RS in Puhovo priznanje, ki jih podeljuje Odbor RS za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti RS in Puhovo priznanje v letu 2015.

    Arhiv: Ponovitev: 3.6.: Kdor čaka, dočaka: kako ste v vašem podjetju pripravljeni na črpanje sredstev kohezijske politike 2014-2020?

    Cilj seminarja: Na dogodku bomo predstavili nove priložnosti za financiranje projektov iz sredstev Strukturnih skladov v novi finančni perspektivi 2014-2020. S potrditvijo Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v decembru 2014 je bil namreč storjen pomemben korak naprej v smeri začetka črpanja evropskih sredstev v Sloveniji v tem obdobju, kjer je v okviru evropske kohezijske politike naši državi namenjeno 3,2 milijarde evrov (skupaj s kmetijsko in ribiško politiko pa 4,1 milijarde evrov).