Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembi Pravilnika o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji – UL 31/2005


Na podlagi tretjega odstavka 69. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembi Pravilnika o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

1. člen

V Pravilniku o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 17/04) se v 2. členu druga alinea 2. točke spremeni tako, da se glasi:

“– potrdilo o opravljenem usposabljanju za posamezno področje po programu, ki ga potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se izvaja v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice, Obrtne zbornice Republike Slovenije, šolskih ustanov, ki izvajajo programe s področja kmetijstva in živilstva, stanovskih zvez za posamezno dejavnost ali drugih oseb, ki opravljajo dejavnost usposabljanja.“.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 321-462/2004

Ljubljana, dne 1. februarja 2005.

EVA 2004-2311-0419

Marija Lukačič l. r.

Ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano

 


Avtor: ZŽI