Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2008 – UL 8/2008


Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06 in 65/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P

o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2008

I.

Znesek nadomestila za okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2008 je 33,36 eurov.

II.

Znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2008 je 0,0017 eurov.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 42306-4/2008/6

Ljubljana, dne 17. januarja 2008

EVA 2007-2511-0229

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik


Avtor: ZKŽP