Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Energetsko intenzivni: pošljite obrazec za razbremenitev!
GZS

Arhiv: Energetsko intenzivni: pošljite obrazec za razbremenitev!

V sredo, 24.6.2015, je bila na seji Vlade RS sprejeta nova Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. V uradnem listu RS je bila objavljena v petek, dne 26.6.2015, v veljavo pa je stopila v soboto, dne 27.6.2015. Energetsko intenzivna podjetja bodo po naših izračunih glede na leto 2014 razbemenjena za približno deset milijonov evrov. Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=122271.

Nova uredba v skladu s smernicami Evropske komisije omogoča razbremenitev za energetsko intenzivna podjetja, pri čemer pa je zelo pomembno, da se podjetja hitro prijavijo skladno z drugim odstavkom 10. člena (seznam upravičencev do znižanega prispevka). Končni odjemalec električne energije mora namreč Centru za podpore posredovati prijavo za uvrstitev na seznam upravičencev na obrazcu, ki je kot Priloga 3 sestavni del uredbe. Center za podpore pa na podlagi prejete prijave končnega odjemalca električne energije uvrsti na seznam upravičencev.

Prispevek se obračunava od 1. (prvega) dne v naslednjem mesecu naprej, če je merilno mesto uvrščeno na seznam upravičencev iz 10. člena te uredbe do 10. (desetega) dne v mesecu, in zaključi ob zaključku meseca, v katerem je bilo merilno mesto do 10. (desetega) dne črtano s seznama upravičencev.

Zato posebej opozarjamo enrgetsko intenzivna podjetja, da na navedem obrazcu, ki je priloga 3 nove uredbe, v najkrajšem možnem roku na Center za podpore pošljete prijavo za uvrstitev na seznam upravičencev. Le tako boste upravičeni do znižanja omenjenega prispevka.

Fotogalerija

b i u citat


CAPTCHA slika
Prosimo prepišite varnostno kodo s slike:
Komentiraj