GZS

Arhiv: Kdaj znižani prispevek za električno energijo

Na podlagi posredovanja GZS smo z Ministrstvom za infrastrukturo (MzI) dosegli dogovor, da boste vsi končni odjemalci električne energije, katerih popolno vlogo za uveljavitev znižanega prispevka* je Center za podpore prejel v kakršnikoli obliki do 28.7.2015, plačali nižji prispevek že za porabo električne energije v avgustu. Po zagotovilih MzI bo zaradi možnih tehničnih težav za upravičence, ki ste vlogo oddali kot predhodno navedeno, a vam ne bo pravilno zaračunan prispevek, naknadno opravljen poračun. Za tiste, ki ste oddali vlogo po 28.7. ter ste se na seznam upravičencev uvrstili do 10.8.2015, pa bo znižani prispevek obračunan prvič za mesec september.


Seznam upravičencev je dosegljiv na http://olajsave.borzen.si/Seznam-upravičencev    

Opomba*:
Vezano na določila Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15).

 

Pripete datoteke

Fotogalerija