Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Od oktobra dalje lahko vsi poslovni subjekti elektronsko urejajo obvezna socialna zavarovanja
GZS

Arhiv: Od oktobra dalje lahko vsi poslovni subjekti elektronsko urejajo obvezna socialna zavarovanja
Od oktobra dalje lahko vsi poslovni subjekti
elektronsko urejajo obvezna socialna zavarovanja


Ljubljana, 27.10.2015 –
Od oktobra 2015 dalje je po novem vsem poslovnim subjektom omogočeno, da obvezna socialna zavarovanja urejajo le še elektronsko preko državnega portala e-Vem na naslovu http://evem.gov.si/evem/ . Uporaba sistema e-VEM omogoča poslovnim subjektom lažje, enostavnejše, hitrejše in tudi cenejše poslovanje z javno upravo. Poslovnim subjektom zato priporočamo, da že sedaj pričnejo uporabljati elektronski način urejanja zavarovanj, saj bo skladno z zakonom za vse poslovne subjekte postal obvezen s 1. januarjem 2016.

Od 1.1.2016 bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM (obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti). Za uporabo portala e-VEM uporabnik potrebuje osebni računalnik z dostopom do interneta in kvalificirano digitalno potrdilo. Portal e-VEM lahko uporablja zakoniti zastopnik poslovnega subjekta ali od njega pooblaščene osebe. Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik elektronsko odda prek portala e-VEM ali pa se pooblastilo odda na točki VEM. Obvezna socialna zavarovanja se urejajo z naslednjimi postopki:

- M-1 (prijava v obvezna socialna zavarovanja),

- M-2 (odjava iz obveznih socialnih zavarovanj),

- M-3 (sprememba podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih),

- M12 (prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni).

Uporabniku je za urejanje obveznih socialnih zavarovanjih prek portala e-VEM na voljo tudi kadrovski vmesnik. Namen kadrovskega spletnega vmesnika (e-HRS) je omogočiti sistemu za vodenje evidenc zaposlenih, da v elektronski obliki sam pošlje podatke za urejanje obveznih socialnih zavarovanj na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije prek sistema e-VEM. Na ta način uporabnikom ni potrebno ročno izpolnjevati elektronskih obrazcev prek portala e-VEM.

Obvezna uporaba sistema e-VEM je določena v devetem odstavku 7. člena v povezavi s 109. členom Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja – ZMEPIZ-1. Projekt podpore elektronskemu urejanju obveznih socialnih zavarovanj se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, skrbnikom sistema e-VEM. Projekt delno financira Evropska unija, Evropski socialni sklad.

Ob 10. obletnici delovanja sistema e-VEM Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT, GZS, OZS, AJPES, FURS, ZRSZ, ZZZS, upravnimi enotami in drugimi točkami Vem v prvem tednu novembra na določenih točkah Vem v desetih večjih mestih po Sloveniji pripravlja posebne dneve za podjetne, kjer bodo vrhunski strokovnjaki in uspešni podjetniki delili s poslovnimi subjekti svoje izkušnje in znanje o ustanovitvi podjetja, postopkih pridobitve dovoljenj, novih oblikah poslovanja in možnostih širitve v tujino. Dnevi za podjetne se bodo zvrstili od 2. novembra do 6. novembra 2015 na določenih točkah VEM v desetih večjih slovenskih mestih in bodo na vsaki lokaciji potekali od 13. do 17. ure.

Poslovni subjekti bodo lahko ob tej priložnosti izkoristili možnost za brezplačna osebna svetovanja in se udeležili predavanj o dobrih poslovnih praksah. Zaradi omejenih mest je potrebna predhodna prijava na http://evem.gov.si/info/o-portalu/10-let/

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Fotogalerija