GZS

Arhiv: Septembra zmernejša rast porabe električne energije v industriji kot v juliju in avgustu

Septembra smo že deveti mesec zapored beležili rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje. Z 4,5% je bila precej skromnejša kot je bila avgustovska (12,6%).

Pri neposrednih odjemalcih je rast porabe bila enaka (2,0%) % kot je bila avgusta. Celotna poraba električne energije v Sloveniji pa je septembra narasla za 2,3% (avgusta 5,8%).

V prvih devetih mesecih smo beležili 8,5% rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje, pri neposrednih odjemalcih je rast znašala 3,5%, celotna poraba v Sloveniji pa je narasla za 4,2%.   • VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES  
  • *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.  
  • **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od februarja 2012 so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.

 

11. 11. 2015.

 

mag. Jože RenarFotogalerija

b i u citat


CAPTCHA slika
Prosimo prepišite varnostno kodo s slike:
Komentiraj