GZS

Arhiv: Naložbeni načrt za Evropo: Evropski investicijski sklad in Slovenski podjetniški sklad sta podpisala sporazum v višini 180 milijonov EUR v korist slovenskih MSP-jev

Evropski investicijski sklad (EIS) in Slovenski podjetniški sklad (SPS) sta podpisala sporazum v okviru COSME programa, s podporo Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), ki predstavlja srce naložbenega načrta za Evropo.

Sporazum bo v prihodnjih treh letih Slovenskemu podjetniškemu skladu omogočil zagotoviti 180 milijonov EUR garancij za bančne kredite za mala in srednja podjetja (MSP) v Sloveniji. Garancije za bančne kredite bodo zagotovljene zaradi pogarancije EIF v okviru programa COSME s finančno podporo Evropske komisije. Sporazum bo omogočal SPS-u, da bo podprl dodatno financiranje po ugodnih pogojih za več kot 1100 MSP-jev.

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, odgovoren za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: "Spodbudno je, da bodo MSP-ji v Sloveniji sedaj imeli dostop do financiranja v okviru naložbenega načrta. Že več kot 70.000 MSP-jev v Evropi je upravičenih do posojil, ki jih podpira garancija EU. Mala in srednja podjetja lahko uporabijo tudi nov svetovalni center, ki jim lahko pomaga pri njihovih predlogih investicijskih projektov."

Izvršni direktor EIS, Pier Luigi Gilibert, je povedal: “Veseli me, da smo podpisali EFSI MSP sporazum o pogaranciji v Sloveniji v okviru programa COSME. Skupaj s Slovenskim podjetniškim skladom, s katerim smo že v preteklosti podprli MSP-je, bomo lahko pomagali več kot 1100 podjetnikom pri rasti in razvoju podjetij.”

Maja Tomanič Vidovič, direktorica SPS, je povedala: "Zelo smo veseli, da smo uspešno zaključili postopek izbora v okviru COSME programa in kot prva javna institucija v Sloveniji, podpisali sporazum o pogaranciji z Evropskim Investicijskim skladom (EIS). V okviru tega programa bomo v naslednjih treh letih lahko povišali razpisane kvote. Izdana garancija SPS za zavarovanje bančnih kreditov, ki jih MSP najemajo pri eni od sodelujočih bank pri naši garancijski shemi, omogoča lažji, hitrejši in cenejši dostop mikro, malih in srednje velikih podjetij do bančnih kreditov, z nižjimi zahtevami po dodatnem zavarovanju kreditov, ki bremeni podjetnika. Zato je uspešna kandidatura v programu COSME za nas izrednega pomena, saj so garancije za zavarovanje bančnih kreditov najpomembnejša linija spodbud za MSP-je.”

Ta sporazum odraža zavezanost skupine EIB, da se hitro odzove na pozive iz držav članic, Evropske komisije in Evropskega parlamenta za hitro uvedbo konkretnih pobud v okviru EFSI, pospešeno kreditiranje in zagotavljanje jamstev za transakcije, ki bodo lahko pospešila rast in delovna mesta v EU.

O EIS

Evropski Investicijski Sklad (EIS) je del skupine Evropske Investicijske Banke. Osrednja naloga Evropskega investicijskega sklada (EIS) je podpreti evropska mikro, mala in srednja podjetja tako, da jim pomaga pri dostopu do financiranja. EIS oblikuje in razvija tvegani kapital in kapital za rast, jamstva ter mikrofinančne instrumente, ki so namenjeni posebej za ta segment trga. V tej vlogi EIS prispeva k ciljem EU v podporo inovacij, raziskav in razvoja, podjetništva, rasti ter zaposlovanja. Skupne neto obveznosti EIS do skladov zasebnega kapitala so ob koncu leta 2014 znašale več kot 8,8 milijarde EUR. Z naložbami v več kot 500 skladih ima EIS glede na obseg in razpon svojih naložb, zlasti v segmentih visokotehnoloških podjetij in zgodnje faze razvoja podjetij, vodilno vlogo na evropskem trgu tveganega kapitala. Ob koncu leta 2014 je portfelj EIS z jamstvi za posojila skupaj znašal več kot 5,6 milijarde EUR v več kot 350 poslih. To pomeni, da je EIS eden glavnih evropskih izdajateljev jamstev za MSP in vodilni garant pri mikrofinanciranju.

O SPS

Slovenski podjetniški Sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije ustanovljena z namenom dodeljevanja finančne podpore in spodbud podjetniškemu sektorju v Sloveniji. SPS vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Sloveniji. SPS ponuja finančne instrumente v okviru dolžniškega financiranja v obliki garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, neposredne kredite-mikrokredite, posebne spodbude za inovativne start-upe ter finančne instrumente v okviru lastniškega financiranja v obliki semenskega kapitala za inovativna mlada podjetja in tveganega kapitala za hitro rast inovativnih mladih podjetij. Ugodni finančni instrumenti so namenjeni financiranju zagona podjetja, lastnega razvoja in inovativnosti podjetja, hitre globalne rasti, ženskega podjetništva, socialnega podjetništva, kreativnih industrij, prenove poslovnih modelov in prenosa lastništva med generacijami. Skupni portfelj SPS je ob koncu leta 2014 znašal več kot 600 milijonov EUR v več kot 4,600 poslih, pri čemer portfelj garancij znaša okoli 230 milijonov o EUR. SPS letno podpre cca. 700 projektov/podjetij z cca. 120 milijonov EUR različnih finančnih spodbud.

www.podjetniskisklad.si

O COSME

Program COSME je program EU za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja, ki se bo izvajal od leta 2014 do leta 2020. S skupnim proračunom v višini 2,3 milijarde EUR, Cosme zagotavlja posojila in kapitalske naložbe za mala in srednja podjetja v Evropi. Jamstvena shema COSME zagotavlja garancije in pogarancije za finančne institucije, da bi jim pomagala zagotoviti več kreditov in lizinškega financiranja za mala in srednja podjetja. Ta objekt vključuje tudi listinjenje dolžniških finančnih portfeljev MSP. Program COSME bo vlagal tudi  v sklade, ki zagotavljajo tvegani kapital za MSP v fazi širitve in rasti.

Program COSME nadgrajuje uspeh okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije (CIP), ki je v obdobju 2007–2013 več kot 370.000 MSP-jem v Evropi pomagal zagotoviti več kot 19 milijard EUR posojil in 3 milijarde EUR tveganega kapitala.

Podjetja lahko kontaktirajo finančne institucije v njihovi državi za dostop do financiranja EU: www.access2finance.eu   

O Naložbenem načrtu za Evropo

 

European Investment Advisory Hub

 

Kontakti:

EIS: David Yormesor Tel.: +352 42 66 88 346, e-mail: d.yormesor@eif.org

SPS: Mateja Grobelnik Tel.: +386 2 234 1240, e-mail: mateja.grobelnik@podjetniskisklad.si

Evropska komisija: Annika Breidthardt Tel.: +322 295 6153, e-mail: Annika.breidthardt@ec.europa.eu

Fotogalerija

b i u citat


CAPTCHA slika
Prosimo prepišite varnostno kodo s slike:
Komentiraj