GZS

Arhiv: Poziv za primere dobrih praks

POZIV ZA PRIMERE DOBRIH PRAKS

Stanje evropskega sodelovanja med univerzami in gospodarstvom

Študija, ki promovira evropsko sodelovanje med univerzami in gospodarstvom
2016-17

Rok za oddajo je 4. april, 2016

Povzetek poziva

Center za raziskovanje marketinga znanosti za gospodarstvo (The Science-to-Business Marketing Research Centre), Evropska komisija in projektni partnerji (med njimi tudi Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani) vabijo organizacije (vključno s podjetji, akademiki, univerzami/fakultetami, posredniki in snovalci politik), ki izvajajo sodelovanje med univerzami in gospodarstvom (SUG)*, da predlagajo dobre prakse SUG: strategije, prakse, partnerstva in dosežke v razvoju SUG. Sodelovanje v pozivu temelji na kratki prijavi preko spletne strani (www.ub-cooperation.eu) ali preko elektronske pošte (victoria.galan@technopolis-group.com) z oznako predmeta "State of European UBC study - Call for case studies". V študijo se lahko vključijo vse države EU (ter Islandija, Norveška, Makedonija, Lihtenštajn in Turčija), pri čemer je rok za oddajo 4. april, 2016.

50 izbranih primerov bo objavljeno v poročilu dobrih praks Evropske komisije.

Nadaljnje informacije so dosegljive na spletni strani http://www.ub-cooperation.eu/index/submitcasestudy.

* SUG aktivnosti so definirane v projektu kot skupno oblikovanje in izvajanje kurikula, vseživljenjsko učenje, mobilnost študentov, mobilnost akademikov in osebja, skupno R&R, komercializacija R&R, podjetništvo, upravljanje in skupna uporaba prostorov ter opreme.

Fotogalerija

b i u citat


CAPTCHA slika
Prosimo prepišite varnostno kodo s slike:
Komentiraj