GZS

Arhiv: Marca smo ponovno beležili padec porabe električne energije v industriji

V marcu smo drugič zapored beležili padec porabe električne energije v industriji, ki je znašal 1,3% glede na enako obdobje lani. Tudi februarja smo beležili enak padec. Tako kot k februarskemu so tudi k marčevskemu padcu največ prispevali neposredni uporabniki, ki so marca beležili 8,3% padec, medtem ko je februarja ta znašal 3,7%.

Celotna poraba električne energije v Sloveniji je marca padla za 0,7%, medtem ko je februarja padla za 0,8%.

V prvem tromesečju smo beležili 0,1% rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje, pri neposrednih odjemalcih beležimo padec 7,2%, celotna poraba v Sloveniji pa je padla za 0,1%.


  • VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES  
  • *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.  
  • **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od februarja 2012 so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.

03. 05. 2016.

mag. Jože Renar

Fotogalerija

b i u citat


CAPTCHA slika
Prosimo prepišite varnostno kodo s slike:
Komentiraj