Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: V septembru in oktobru smo po dvomesečnemu padcu ponovno beležili rast porabe električne energije v industriji
GZS

Arhiv: V septembru in oktobru smo po dvomesečnemu padcu ponovno beležili rast porabe električne energije v industriji

Po padcu porabe električne energije v industriji v juliju (-5,7%) in avgustu (-3,7%) smo v septembru (+2,7%) in oktobru (+2,2%) ponovno beležili rast porabe električne energije glede na enako obdobje lani. Nadaljevalo se je zmanjševanje porabe pri neposrednih uporabnikih, ki traja že od januarja, v septembru je poraba padla za 2,6% v oktobru pa za 5,5%, medtem ko je v juliju padec znašal 3,8% in v avgustu 2,8% glede na enako lansko obdobje. Celotna poraba električne energije v Sloveniji je septembra narasla za 1,4% in oktobra za 1,2% glede na enako lansko obdobje, medtem ko se je julija in avgusta znižala za 2,9% oz. za 1,8%.

 V prvih desetih mesecih smo beležili 0,2% padec porabe električne energije v industriji glede na enako obdobje lani, pri neposrednih odjemalcih je padec znašal 4,8%, celotna poraba električne energije pa se je v tem obdobju znižala za 0,1%. 


 

  • VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES  
  • *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.  
  • **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od februarja 2012 so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.

Fotogalerija