Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Nižja stopnja prispevka za poklicno zavarovanje
GZS

Arhiv: Nižja stopnja prispevka za poklicno zavarovanje

Ministrica Anja Kopač Mrak, pristojna za delo, je odobrila nov pokojninski načrt poklicnega zavarovanja, ki stopi v veljavo 1.1.2017. Le ta znižuje stopnjo prispevka za poklicno zavarovanje v naslednjih dveh letih (74. člen) iz 9,25% na 8%. To zmanjšuje obveznost delodajalcev, plačnikov poklicnega zavarovanja za zaposlene za 13,6%.

V drugem odstavku 38.člna ZPIZ-2B je določeno, da mora Kapitalska družba,  upravljalec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, pokojninski načrt poklicnega zavarovanja uskladiti z določbami ZPIZ-2B (Uradni list RS, št.102/2015) v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega zakona. Nadalje je določeno, da se morajo zavarovanci, ki so bili vključeni v poklicno zavarovanje po pokojninskem načrtu, veljavnem ob uveljavitvi tega zakona, in uživalci poklicnih pokojnin, ki prejemajo poklicne pokojnine, vključiti v nov pokojninski načrt poklicnega zavarovanja z dnem odobritve pokojninskega načrta s strani ministrice, pristojne za delo.

Predlog novega pokojninskega načrta sta obravnavala tako Odbor Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja kakor tudi Ekonomsko socialni svet, ki sta podala svoje mnenje. Pri oblikovanju tega mnenja je bila ključna vloga reprezentativnih predstavnikov delodajalcev, ki smo zahtevali znižanje prispevne stopnje.

Glede na podatke za prvih deset mesecev letošnjega leta bo obveznost delodajalcev, zavezancev za plačilo poklicnega zavarovanja, v letu 2017, zaradi spremembe prispevne stopnje, nižja za okoli 8 milijonov evrov. Del tega prihranka bo deležen proračun RS, saj so v sistem vključeni zavarovanci, delavci javne uprave s področja dejavnosti za javni red in varnost ter obrambo, približno polovica tega zneska pa bo v dobro zasebnega sektorja. Med njimi jih je največ gospodarskih subjektov v dejavnostih pridobivanje rjavega premoga in lignita, železniškega tovornega prometa, cestnega prometa, potniškega zračnega prometa, litja železa, lahkih kovin, itd.

Fotogalerija

b i u citat


CAPTCHA slika
Prosimo prepišite varnostno kodo s slike:
Komentiraj