GZS

Arhiv: V novembru smo po dvomesečni rasti ponovno beležili padec porabe električne energije v industriji

Po rasti porabe električne energije v industriji v septembru (+2,7%) in oktobru (+2,2%) smo v novembru ponovno beležili padec porabe električne energije, ki je znašal 2,2% glede na enako obdobje lani. Nadaljevalo se je zmanjševanje porabe pri neposrednih uporabnikih, ki traja že od januarja in novembra smo beležili 8,7% padec glede na enako obdobje lani, kar je največ letos (v septembru je poraba padla za 2,6%, v oktobru pa za 5,5%). Celotna poraba električne energije v Sloveniji je novembra padla za 1,2%, medtem ko je septembra narasla za 1,4% in oktobra za 1,2% glede na enako lansko obdobje

 V prvih enajstih mesecih smo beležili 0,4% padec porabe električne energije v industriji, pri neposrednih odjemalcih je padec znašal 5,2%, celotna poraba električne energije pa se je v tem obdobju znižala za 0,2% glede na enako obdobje lani.

 

  • VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES  
  • *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.  
  • **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od februarja 2012 so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.

Fotogalerija