GZS

Arhiv: Vlada je v petek, 13. 1.2017, na dopisni seji sprejela predlog Zakona o vajeništvu

Zakon določa, da ima vajenec status dijaka, ki se usposablja na delovnem mestu najmanj 50 in največ 60 odstotkov izobraževalnega programa.

Vključitev v vajeništvo po predlogu zakona ne bo obvezna niti za delodajalce, niti za dijake. Delodajalci, ki bodo želeli sodelovati pri izobraževanju in usposabljanju vajencev, bodo razpisali vajeniška delovna mesta, ki jih bodo predhodno verificirale zbornice. Kandidati za vajeniška mesta se bodo prijavili na ta vajeniška mesta in delodajalci bodo sami izbrali svoje vajence, s katerimi bodo sklenili vajeniško pogodbo za obdobje šolanja. Pred sklenitvijo vajeniške pogodbe bodo vajenci opravili zdravniški pregled. Vpis v šolo sledi po podpisu vajeniške pogodbe.

Vajeništvo bomo v Sloveniji začeli poskusno uvajati že v šolskem letu 2017/2018. Za prvo leto se načrtuje vključevanje vajencev v štiri programe srednjega poklicnega izobraževanja in sicer: oblikovalec kovin-orodjar, mizar, kamnosek in gastronom hotelir.

Ministrstvo za izobraževanja, znanost in šport, ki je predlog pripravilo, načrtuje  za postopno uvajanje vajeništva tudi pilotni projekt. V  okviru pilotnega projekta, naj bi MIZŠ s pomočjo sredstev evropskega socialnega sklada do sredine leta 2022 delodajalcem, ki bodo razpisali vajeniška mesta,  sofinanciralo nagrade vajenca in strošek mentorja v podjetju  predvidoma v višini 2000 €.  Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo pa naj bi delodajalcem sofinanciralo  nadomestilo stroškov prevoza in prehrane za vajenca.

Zakon čaka zdaj na obravnavo v državnem zboru. 

Fotogalerija

b i u citat


CAPTCHA slika
Prosimo prepišite varnostno kodo s slike:
Komentiraj