GZS

Arhiv: V decembru smo po novembrskem padcu ponovno beležili rast porabe električne energije v industriji

Po novembrskem padcu porabe električne energije v industriji (-2,2%) smo v decembru ponovno beležili rast, ki je znašala 4,5% glede na enako obdobje lani. Nadaljevalo se je zmanjševanje porabe pri neposrednih odjemalcih, ki ga beležimo vse od januarja 2016 in decembrski padec je znašal 8,1% (novembra smo beležili 8,7% padec) glede na enako obdobje lani. Celotna poraba električne energije v Sloveniji je decembra narasla za 2,5% medtem ko je novembra padla za 1,2% glede na enako lansko obdobje

 V lanskem letu smo beležili minimalno 0,1% rast porabe električne energije v industriji, pri tem pa so neposredni odjemalci beležili padec 5,4%, celotna poraba električne energije pa je v Sloveniji praktično ostala enaka kot v letu 2015. 

  • VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES  
  • *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.  
  • **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od februarja 2012 so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.

Fotogalerija