GZS

Arhiv: SRIP MATPRO

Cilj strateško razvojno inovativnega partnerstva MATeriali za končne PROdukte (MATPRO) je povezati akterje metalurške, kovinsko-predelovalne in kemijske industrije z inštitucijami znanja v vrednostne verige in mreže za skupen nastop pri iskanju in razvoju novih, prebojnih produktov s sloganom »samo skupaj smo lahko zares uspešni«. Cilj želimo doseči z usmerjenim sodelovanjem, podpornimi aktivnostmi internacionalizacije, razvoja človeškh virov, trajnostnega razvoja in podjetništva ter delitvijo znanj in virov na področjih materialov, kjer slovenska podjetja že danes v svetovnem merilu delujejo uspešno. Želimo, da vsi skupaj s sodelovanjem postanemo še uspešnejši.
Napredni materiali, napredne proizvodne tehnologije, nanotehnologije in biotehnologije so ključna področja identificirana v strategiji pametne specializacije, ki bodo omogočala evropski in slovenski industriji ohraniti mednarodno globalno konkurenčnost in izkoristiti nove trge. Z njimi sta metalurgija in kemijska industrija neločljivo povezani in sta del opredeljenih ključnih tehnologij. Pri tem razvoj novih materialov in tehnologij pomeni vstop novih, do sedaj neznanih možnosti, na tržišče, kjer imajo raziskave, razvoj in inovacije zelo pomembno vlogo. SRIP MATPRO s spodbujanjem povezovanja in razvoja regionalnega gospodarstva na področju materialov direktno sledi konceptu pametne specializacije in predstavlja njeno operacionalizacijo v slovenskem prostoru, prilagojeno razmeram in priložnostim, ki jih primerjalno R Slovenija ima.

Na osnovi analize svetovnih trgov in trendov, pregleda nacionalnih, evropskih in svetovnih strategij ter strategij ključnih tehnologij (materiali, energija, okolje, mobilnost, ...), oceni tržnega deleža, potenciala, zrelosti in stopnje tveganja posamezne tehnologije, identifikaciji glavnih potreb evropske industrije in s tem povezanih RR izzivov ter pregleda kompetenc in kapacitet na področju materialov delujočih deležnikov je bilo identificiranih pet glavnih fokusnih področij s podpodročji, ki ustrezajo kriterijem za razvoj prebojnih pobud. Identificirana fokusna področja so: Področje jekel in posebnih zlitin (koncept ultra-čistih jekel in zlitin, visoko-trdnostna jekla in njihovo preoblikovanje, napredni kovinski materiali za zahtevne aplikacije); Področje aluminija (nove visoko-trdnostne in ultra-čiste zlitine Al, alternativni postopki izdelave in maksimalna reciklaža Al, tlačno litje Al in izdelava kompleksnih ulitkov); Področje tehnologij (hitro prototipiranje in dodajne tehnologije, reciklaža, napredne tehnologije litja in izdelave ulitkov, sodobne tehnologije predelave polimerov in hibridnih materialov);Področje multikomponentnih pametnih materialov (večkomponentna pametna vlakna in tekstili, kompoziti); Področje funkcionalnih premazov in naprednih veziv za kovine (funkcionalni premazi, smole in veziva).

Preko vzpostavitve skupnih zmogljivosti internacionalizacije, razvoja človeškh virov, trajnostnega razvoja in podjetništva bo SRIP MATPRO zagotavljal ustrezno raziskovalno-razvojno okolje za člane, še posebej za srednja in manjša podjetja, ki bo prispevalo k zmanjševanju tveganj vlaganja v visokotehnološko opremo, doseganju kritične mase kompetenc, kapacitet in naložbenega potenciala, povečanju izkoriščenosti opreme ter vzpostavljanju trajnih poslovnih odnosov, ki temeljijo na zaupanju. Pri tem bo poseben poudarek na razvoju idejnih zasnov bodočih pilotnih projektov, povezovanju in aktivnim sodelovanjem z ostalimi SRIP-i ter vključevanju podpore IKT in omogočitvenih tehnologij.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 


Fotogalerija

b i u citat


CAPTCHA slika
Prosimo prepišite varnostno kodo s slike:
Komentiraj