Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Informacije za člane - ugotavljanje in sporočanje dejanskih lastnikov poslovnih subjektov
GZS

Arhiv: Informacije za člane - ugotavljanje in sporočanje dejanskih lastnikov poslovnih subjektov

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma je konec lanskega leta uvedel novo obveznost za poslovne subjekte, katere namen je zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in posledično onemogočanje zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.

Obveznost je posledica AML Direktive.

KDO SO ZAVEZANCI?

-          poslovni subjekti (gospodarski subjekti), fizične osebe lastniki/imetniki deležev, delnice ali obvladujoč položaj ali posredno in neposredno udeležen v kapitali ali kateri drug pogoj po 35. členu ZPPDFT-1;
-          društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti ali drugega poslovnega subjekta (subjekti, ki nimajo poslovnih deležev) – šteje se, da je dejanski lastnik zastopnik
-          ustanove
-          tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava

IZJEME?

-          poslovni subjekti z veliko stopnjo transparentnosti lastništva (samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo ter neposredni in posredni proračunski uporabniki),
-          gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

 

KAKŠNE SO NOVE OBVEZNOSTI ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE?

ugotovijo podatke o dejanskih lastnikih  (rok: 19.11.2017) + vzpostavijo ter upravljajo lastno evidenco o dejanskih lastnikih

Ø  evidenca pomeni tudi hrambo o dejanskih lastnikih še pet let po tem, ko je osebi prenehalo dejansko lastništvo

 v Register dejanskih lastnikov (RDL) vpišejo podatke o dejanskih lastnikih (rok: 19.1.2018)

 rok vpisa v RDL 8 dni po vpisu v Poslovni register Slovenije ali davčni register (za vse nove poslovne subjekte) oziroma po nastanku spremembe podatkov

 za pravilnost vpisanih podatkov v RDL so odgovorni poslovni subjekti sami  (AJPES ne bo preverjal pravilnost vpisane vsebine – visoke sankcije

Fotogalerija

b i u citat


CAPTCHA slika
Prosimo prepišite varnostno kodo s slike:
Komentiraj