Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Objava Javnega natečaja za podelitev letnih nagrad za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2016
GZS

Arhiv: Objava Javnega natečaja za podelitev letnih nagrad za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2016

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika družbenega priznanja delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. Letno se podeli pet nagrad delodajalcem in to po eno za štiri skupine družb po Zakonu o gospodarskih družbah: posebej za mikro, majhne, srednje in velike družbe. Posebej se eno letno nagrado podeli tudi družbi, ki posluje kot invalidsko podjetje. Letne nagrade v imenu Republike Slovenije podeljuje ministrica, pristojna za invalidsko varstvo.

Predloge je treba poslati s priporočeno pošiljko na Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji – ZIZRS, Linhartova cesta 51, Ljubljana, s pripisom na ovojnici: »Javno naročilo za podelitev  nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2016«, najkasneje do 14. avgusta 2017.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Prejemniku letne nagrade se bo podelila listina, s katero bo pridobil pravico do uporabe promocijskega logotipa »INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE.«

Fotogalerija

b i u citat


CAPTCHA slika
Prosimo prepišite varnostno kodo s slike:
Komentiraj