Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Marca in aprila smo beležili nadaljevanje rasti porabe električne energije v industriji
GZS

Arhiv: Marca in aprila smo beležili nadaljevanje rasti porabe električne energije v industriji

Tako kot prva dva meseca leta 2017 smo tudi marca in aprila beležili rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje. Marca je rast znašala 3,4%, aprila pa 4,1%. Pri neposrednih odjemalcih smo beležili rast le v marcu (2,0%), medtem ko smo aprila beležili padec 5,7%. Celotna poraba električne energije je marca in aprila narasla za 2,0% glede na enako lansko obdobje.

V prvem štirimesečju smo beležili 7,2% rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje, pri neposrednih se je poraba zmanjšala za 0,3%, celotna poraba v Sloveniji pa je narasla za 3,8%. 

  • VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES  
  • *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.  
  • **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od februarja 2012 so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.

Fotogalerija