GZS

Arhiv: MIGRASCOPE – Širitev obsega integracije migrantk in migrantov na trga dela

Glede na težave, ki jih ugotavljamo na GZS s pomanjkanjem delovne sile, smo v želji po čimbolj popolnih informacijah in pripravi argumentov za izboljšanje stanja na tem področju, sprejeli tudi ponudbo  Mirovnega inštituta, ki skupaj z ostalimi partnerji iz EU sodeluje pri projektu  Migrascope.

Ta ima za cilj olajšanje dostopa do dela migrantom (tujcem) in spodbujanje njihove integracije na delovnem mestu. Cilji GZS so, tudi skladno s sklepom UO GZS, pripraviti nabor ukrepov za sproščanje migracij delovne sile v Slovenijo. V ta namen bodo potrebne nekatere politične spodbude in dogovori, odprava določenih administrativnih ovir na tem področju, hkrati pa tudi analiza stanja. Vse te ukrepe bomo lahko pripravili na podlagi določenih izpostavljenih težav in analiz, kakršna je tudi analiza Mirovnega inštituta. Da bi lahko imeli celovito analizo določenega področja, pa so potrebne določene informacije, ki jih lahko deloma pridobimo tudi preko pričujoče ankete. Vse to pa je lahko osnova za pripravo ukrepov s ciljem:

a) zmanjšanja administrativnih ovir za zaposlovanje tujcev

b) povečanje zmogljivosti migrantov (tujcev) s spodbujanjem njihovih sposobnosti za iskanje in ohranjanje zaposlitve;

c) povečanje zmogljivosti delodajalcev in drugih zainteresiranih strani: s povečanjem njihovega znanja za boljše upravljanje z raznolikostjo, z izpodbijanjem obstoječih prepričanj in z ustvarjanjem spodbud za uvedbo boljših praks vključevanja in izmenjavo izkušenj

Za namen pridobivanja informacij s strani delodajalcev vas prosimo za izpolnjevanje on-line ankete, do katere dostopate na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/136422

Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo največ 10 minut. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Fotogalerija

b i u citat


CAPTCHA slika
Prosimo prepišite varnostno kodo s slike:
Komentiraj