Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Septembra smo beležili skromno rast porabe električne energije v industriji
GZS

Arhiv: Septembra smo beležili skromno rast porabe električne energije v industriji

Septembra smo že desetič zapored beležili rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje, ki pa je bila z 1,1% skromnejša kot avgusta, ko smo beležili 12,2% rast. Pri neposrednih odjemalcih smo beležili padec 1,8%, avgusta je padec zanašal 0,7%. Celotna poraba električne energije v Sloveniji je septembra narasla za 0,6% (avgusta za 5,8%) glede na enako lansko obdobje. 


V prvih devetih mesecih smo beležili 6,9% rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje, pri neposrednih odjemalcih je poraba ostala nespremenjena, celotna poraba v Sloveniji pa je narasla za 3,6%.

  • VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES  
  • *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.  
  • **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od februarja 2012 so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.

24. 10. 2017.

mag. Jože Renar

Fotogalerija