Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Napotitve v primeru servisa ali montaže po 1.1.2018
GZS

Arhiv: Napotitve v primeru servisa ali montaže po 1.1.2018

1.1.2018 prične veljati Zakon o čezmejnem opravljanju storitev, ki prinaša nova postopkovna pravila  in pogoje, ki jih bo treba izpolnjevati za pridobitev obrazcev (potrdila) A1. Delodajalci, ki bodo želeli pridobiti potrdilo A1, bodo morali izpolnjevati kar nekaj pogojev, ki jih bo v postopku izdaje potrdila A1 preverjal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki bo tudi po 1. 1. 2018 bo še vedno organ, pristojen za izdajo potrdil A1.
 
Potrdilo A1 se bo izdajalo na območni ZZZS v Mariboru, vloga pa se bo izdajala preko spletnega portala eVEM.
 
Več informacij:
 
 
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev velja za vse postopke napotitve delavcev na delo v države članice EU, EGP in Švice, za katere je potrebno pridobiti potrdilo A1 na podlagi 12. člena Uredbe 883/2004.
 
POMEMBNA SPREMEMBA:
 
ZČImS ne bo veljal za čezmejno izvajanje storitev samozaposlenih oseb, ki običajno opravljajo dejavnost v dveh ali več državah članicah EU in delodajalcev, katerih napoteni delavci običajno opravljajo delo v dveh ali več državah članicah EU ter čezmejno izvajanje storitev pomorščakov. V teh primerih se pri ZZZS pridobi potrdilo na podlagi 13. člena Uredbe 883/2004. Potrdilo po 13. členu Uredbe lahko pridobijo vozniki v mednarodnem cestnem prevozu ter delodajalci v dejavnostih servisa in montaže (NOVO pojasnilo glede tega objavljeno na spletni strani: http://www.napotenidelavci.si/sl/napotitve-iz-slovenije/pogosta-vprasanja/; 22.12.2017). To pomeni, da bo možno potrdilo A1 pridobiti za obdobje 1 leta za delavce, ki delajo pri delodajalcu v teh dejavnostih, s tem pa se bo zanje bistveno spremenilo oziroma bo olajšano tudi pridobivanje potrdil A1 (s tem se lahko uredi tudi vprašanje morebitnih težav s pravočasnim pridobivanjem potrdila A1, ko gre za reklamacije in pogodbeno vezane roke izvedbe).
 
V prilogi nekatera dodatna pojasnila, mnenja in informacije:
 

Priloga 1: Pojasnila v zvezi z napotenimi delavci… 
Priloga 2: Davčna obravnava v zvezi z napotenimi na delo v tujino… 

 
V zvezi s temi postopki pa je prišlo tudi do spremembe davčne obravnave. Več o tem na: http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/3361/
 

Fotogalerija

b i u citat


CAPTCHA slika
Prosimo prepišite varnostno kodo s slike:
Komentiraj