Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Projekt Learning by Doing
GZS

Arhiv: Projekt Learning by Doing

Gospodarska zbornica Slovenije je bila 27. in 28. februarja v svojih prostorih na Dimičevi 13 v Ljubljani gostiteljica transnacionalnega delovnega sestanka partnerjev projekta Learning by Doing, ki ga sofinancirata ESSR in IPA sklad v okviru programa Interreg Podonavje. Projektni konzorcij je sestavljen iz 24 partnerjev iz Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Nemčije, Madžarske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Republike Moldavije, Črne gore, Srbije in dela Ukrajine (Zakarpatska Oblast), ki spadajo v isto geografsko področje, zajeto v Strategiji EU za Podonavje.

Projekt Learning by Doing – ciljno usmerjena krepitev zmogljivosti partnerjev za učinkovito modernizacijo sistemov poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI) v Podonavju – je opredelil 3 specifične cilje:

  Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in sodelovanje akterjev PSI ter večja učinkovitost njihovih partnerstev za doseganje sprememb na institucionalni ravni;

Oblikovanje skupnih orodij za podporo dolgoročnemu razvoju sistema PSI, da postane bolj odziven na povpraševanje trga dela

3.  Oblikovanje državnih in regionalnih strategij ter priporočil v zvezi s politikami za doseganje pozitivnih sprememb miselnosti prek spremembe odnosa do sistema PSI.

Projekt, ki traja od 1.1.2017 do 30.6.2019, se je v prvi fazi osredotočil na identifikacijo skupnih izzivov in potreb sistemov poklicnega izobraževanja v državah Podonavja, na analizo in oblikovanje pregleda državnih/regionalnih obstoječih ali manjkajočih zmogljivosti ter na izmenjavo obstoječih praks v PSI. V svoji drugi fazi se projekt osredotoča na oblikovanje nacionalnih vizij na področju praktičnega usposabljanja z delom in vajeništva, na oblikovanje skupnih orodij za podporo učenju z delom ter spodbujanje lokalnega vpliva prek krepitve zmogljivosti in sodelovanja na področju oblikovanja politik.

Več informacij o projektu je dostopnih preko naslednjih povezav:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing
https://www.linkedin.com/in/learning-by-doing-5860a5136/
https://www.facebook.com/LearningbyDoingProject/
Fotogalerija

b i u citat


CAPTCHA slika
Prosimo prepišite varnostno kodo s slike:
Komentiraj