Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Mladi podjetniki uspešno vstopajo na podjetniško pot
GZS

Arhiv: Mladi podjetniki uspešno vstopajo na podjetniško pot

V okviru izvajanja projekta  Mladi podjetniki 2017 2019 za udeležence zahodne kohezijske  regije,  je bilo do konca junija 2018 izvedenih 7 usposabljanj,  kamor je bilo skupno vključenih 123 udeležencev programa. Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialo in enake možnosti  iz slovenskega  proračuna in Evropskega socialnega sklada. Vodilni partner konzorcija izvajalcev je Tehnološki park Ljubljana, partnerji v projektu so Zavod Mladi podjetnik, Gospodarska zbornica Slovenije, Center poslovne odličnosti ekonomske fakultete in Primorski tehnološki park.

Prednost tako sestavljenega konzorcija je, da  teme podajajo strokovnjaki z odličnimi kompetencami in referencami. Program usposabljanja je praktično in ciljno naravnan, udeleženci pa ves čas usposabljanja razvijajo izključno svojo idejo. Udeleženci  v okviru programa obiskujejo skupinska predavanja  v obsegu 79 ur, ki obsega 5 modulov, kot so: motivacija podjetnika, razvoj podjetniške ideje, priprava poslovnega načrta, marketing, računovodstvo in finance, mehke veščine vodenja, pravni in organizacijski vidiki ustanavljanja podjetij, opcijsko pa tudi internacionalizacija in spletni marketing. Posebno dobro je sprejet modul prenos dobrih praks, kjer se spoznavajo z izkušnjami drugih podjetnikov, tako dobrimi, kot slabimi.  Vse to jim omogoča, da ni potrebno učenje na svojih napakah, temveč že pri razvoju ideje in snovanju poslovnega načrta lažje predvidijo rizike in izvedejo ukrepe za zmanjšanje le teh. Hkrati pa imajo na razpolago 20 ur individualnega svetovanja  oz. dela z  mentorjem,  ki udeležencu svetuje  pri pripravi poslovnega načrta in odprtih  vprašanjih in dilemah glede bodočega podjetja.

Kar 112 udeležencev je uspešno zaključilo predavanje in  pripravilo svoj poslovni načrt. V roku 30 dni od potrditve poslovnega načrta so, ali bodo odprli podjetje in  se prijavili  na razpis za dodelitev subvencije v višini 5.000 . Doslej so bile 4 delavnice izvedene v Ljubljani, 2 v Kranju,  1 v Novi Gorici in 1 v Kopru. Da je program med mladimi, potencialnimi podjetniki zelo zaželen, priča dejstvo, da se na razpis posamezne skupine, ki običajno vključuje 15 17 udeležencev, prijavi tudi več kot 100 kandidatov.

Teme, ki so predmet podjetniških idej  so različne, nekatere temeljijo na dosedanjih projektih, ki so jih npr. izvajali in so povezani z njihovo izobrazbo in  kompetencami povezanimi z njo, nekateri svojo idejo razvijajo na podlagi hobijev in prostočasnih dejavnosti, kjer so kompetence pridobivali preko manj formalnih oblik usposabljanja in izobraževanja, nekateri svojo idejo povežejo z že uveljavljenim družinskim poslom, kjer ga s svojo dejavnostjo v podjetju želijo dopolniti, nekateri podjetniški projekti nastanejo na podlagi problema, ki so ga kot uporabniki zaznali in na tej osnovi vidijo in začutijo dobro podjetniško priložnost.

Udeleženci v program vstopajo z že oblikovano, včasih tudi preverjeno podjetniško idejo.  Običajno jim primanjkuje znanja o podjetniških veščinah, vodenju podjetja, vstopu na trg, večkrat izražajo bojazen, kako z računovodstvom in financami, davčnimi obveznostmi. Glede na to, da se vse več promocije in prodaje usmerja na splet, so zelo  aktualna tudi znanja in poznavanje spleta in trgovine preko spleta.

V program so vključeni tako udeleženci, ki razvijajo idejo po izvajanju različnih storitev na področju gradbeništva in notranjega urejanja bivalnih in poslovnih prostorov, kot so npr. zaključna gradbena dela, vodo inštalaterji, keramičarji, polagalci parketov in talnih oblog, slikopleskarji, dekoraterji, arhitekti in notranji opremljevalci. Ker je vse bolj pomembno kvalitetno preživljanje prostega časa, udeleženci razvijajo in pripravljajo različne projekte na področju osebnih storitev, kot so npr. kozmetičarke, osebni trenerji, maserji, izvajalci tetovaž,  športni vaditelji, osebni negovalci in družabniki starejših  in drugo. Vse več je podjetniških idej na področju uvajanja digitalizacije in kreativne industrije v izobraževanju, multimediji, video produkciji, fotografiji, promociji;  pa  drugih storitev, kot so npr. prevajanja, finančna in druga posredovanja in svetovanja, pa uvajanje kriptovalut, industrijskega oblikovanja, pisanja knjig in založništva.

Udeleženci so stari do 29 let,  računalniško zelo pismeni, torej so seznanjeni z najnovejšimi možnostmi promocije in trženja preko sodobnih družbenih omrežij. V večini primerov ne načrtujejo večjih stroškov reklam in promocije, saj  z uporabo teh omrežij pridobijo zadostno število sledilcev in s tem tudi prepoznavnosti v ustrezni ciljni skupini uporabnikov. Večje število udeležencev svoj marketing načrtuje tudi preko različnih globalnih platform, kot je npr. Amazon za trženje, pa Kickstarter za pridobivanje sredstev.

In če k tem, sodobno izpeljanim podjetniškim idejam, ki jih razvijajo udeleženci, dodamo še kvalitetne predavatelje in mentorje ter podporno okolje, ki ga bodo udeležencem nudili partnerji tudi po zaključku njihovega usposabljanja, potem lahko ocenimo, da so na dobri  podjetniški poti in  lahko v naslednjih letih pričakujemo tudi nove gazele iz vrst sedanjih udeležencev programa.

 

Informacije so dostopne na naslednjih spletnih straneh:

Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020, prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

 

Fotogalerija

b i u citat


CAPTCHA slika
Prosimo prepišite varnostno kodo s slike:
Komentiraj